Paano Ko Mapapalitan ang Aking Address sa Green Card?

Last updated on Marso 8th, 2023 at 12:32 umaga

Ang pagkuha ng green card—ang huling hakbang sa permanenteng paninirahan sa U.S.—ay maituturing ng pagtatapos na ng iyong paglalakbay sa imigrasyon. Ngunit hanggang ikaw ay maging U.S. citizen, o tuluyang umalis sa bansa, sa tuwing lilipat ka sa isang bagong tirahan, kakailanganin mong ipaalam sa USCIS ang tungkol sa pagpapalit ng address para sa iyong green card.

Isang babae U.S citizen my hawak ng flag Narito ang lahat ng kailangan mong malaman upang baguhin ang address para sa iyong berdeng card, kabilang ang kung sino ang kailangang i-update ang kanilang address, kung paano ito gagawin, at kung ano ang maaaring mangyari kung hindi mo ipaalam sa USCIS ang tungkol sa iyong bagong address.

Advertisement

Kailangan ko bang ipaalam ang pagpapalit ko ng address sa USCIS?

Kung nakatira ka sa U.S. sa isang immigrant visa, kailangan mong ipaalam sa United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) kung lumipat ka ng bagong tahanan. Ang pagpapalit ng iyong address sa U.S Postal Service ay hindi nangangahulugan na mag-a-update din ito ng iyong address sa USCIS. Kakailanganin mong gawin ito ng hiwalay.

Kailangang i-update ng sinumang naninirahan o nagtatrabaho sa U.S. na hindi U.S. citizen ang kanilang address sa USCIS tuwing lilipat sila ng tirahan, kabilang ang mga legal na permanenteng residente (mga may hawak ng green card), mga indibidwal na may student visas, at mga nasa temporary work visa.

Gayunpaman, ang paghihigpit na ito ay hindi para sa mga non- immigrants sa mga temporary visa, tulad ng mga turista na bumisita sa bansa sa ilalim ng Visa Waiver Program. Ang iba pang uri ng visa ay hindi rin kasama, kabilang ang mga A visa holders (diplomats) at G visa holders (opisyal na kinatawan ng gobyerno na nagtatrabaho sa mga internasyonal na organisasyon sa loob ng U.S.).

Kung permanente kang lilipat, kailangan mo lang ipaalam ang pagpapalit ng iyong address. Hindi mo kailangan ipaalam sa USCIS kung ikaw ay naninirahan sa ibang lugar sa loob ng ilang buwan ngunit nilayon mong bumalik sa iyong kasalukuyang address.

Mahalagang ipaalam sa USCIS ang iyong paglipat sa loob ng 10 araw. Kung wala sa USCIS ang iyong tamang address, maaaring hindi mo matanggap ang mahahalagang sulat tungkol sa iyong status sa imigrasyon. Bukod sa pagtanggap ng mga sulat, ang pagpapanatili ng iyong kasalukuyang address ay isa sa mga kinakailangan sa iyong visa.

Kung ikaw ay isang U.S. citizen na nag-iisponsor ng isang dayuhan at nagsumite ng isang sulat ng suporta (kilala bilang isang Affidavit of Support), dapat mong ipaalam sa USCIS ang iyong bagong address sa loob ng 30 araw pagkatapos lumipat, hangga’t ang Affidavit of Support ay maipapatupad. Bilang isang sponsor, maaari kang pagmultahin kung napatunayang lumipat ka ng hindi nagpapaalam sa USCIS sa loob ng takdang panahon.

Paano ko mai-papaalam ang pagpapalit ng aking address sa aking green card?

Sa kabutihang palad, hindi mahirap ipaalam ang pagpapalit ng iyong address. May tatlong paraan para sa pagpapalit ng iyong address. Ang opsyon na pipiliin mo ay depende sa kung gaano ka kalayo sa proseso ng imigrasyon at ang uri ng form na iyong inihain.

Gamitin ang iyong online account sa USCIS

Kung mayroon kang online account sa USCIS, maaari mong i-update ang iyong mga detalye doon gamit ang online na form. Kung naghain ka ng iyong kaso online, mayroon ka ng account.

Kung nag-file ka ng papel na aplikasyon at ang iyong numero ng resibo ay nagtatapos sa IOE, maaari kang gumawa ng isang account, makakuha ng online access code, gamitin ang code upang i-link ang iyong papel na file sa iyong bagong online na account, pagkatapos ay i-update ang iyong address.

Punan ang form ng pagpapalit ng address online

Walang online account? Walang problema. Maaari ka pa ring maghain ng pagpapalit ng address online sa website ng USCIS sa pamamagitan ng pagpapalit ng address card ng dayuhan, na kilala bilang form AR-11. Mayroong dalawang magkaibang bersyon ng online na form: isa para sa mga nakabinbin aplikasyon at para sa mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang green card at isa para sa mga nakatanggap ng kanilang green card.

Kung ang iyong kaso ay nakabinbin o hindi mo pa natatanggap ang iyong card, sasagot ka ng “oo” sa ibaba ng online filing page kung saan ito nagtatanong, “Naghain ka na ba ng aplikasyon o petisyon na may kaugnayan sa imigrasyon at ang iyong kaso ay nakabinbin ng desisyon o hindi ka nakatanggap ng notice, card, o dokumento?”

Pinupunan ng mga babae ang online form Upang punan ang form na ito, kakailanganin mo ang sumusunod na impormasyon:

 • Ang mga detalye ng iyong kaso, kabilang ang iyong numero ng form, ang iyong sub-type ng form, ang iyong numero ng resibo, at ang ZIP code na ginamit mo noong nag-file ka
 • Ang iyong pangalan at petsa ng kapanganakan
 • Ang iyong lumang address at ang iyong bagong address
 • Isang valid na email address

Kung mayroon ka na ng iyong green card, maaari mong sagutin ang “hindi” sa tanong na, “Naghain ka na ba ng aplikasyon o petisyon na kaugnay sa imigrasyon at ang iyong kaso ay nakabinbin ng desisyon o hindi ka nakatanggap ng notice, card, o dokumento?”

Upang punan ang form na ito, kakailanganin mo ang sumusunod na impormasyon:

 • Ang iyong pangalan at petsa ng kapanganakan
 • Ang iyong lumang address at ang iyong bagong address
 • Isang valid na email address

Magpadala ng AR-11 form

Inirerekomenda ng USCIS ang paggamit ng online na paraan ng pagpapalit ng iyong address hangga’t maaari. Ngunit kung mas gusto mong magpadala ng form, pinapayagan din ito. Dagdag pa rito, kung naghain ka para sa imigrasyon bilang biktima ng karahasan sa tahanan, trafficking, o iba pang mga krimen o kung nagsampa ka ng waiver ng pang-aabuso, kakailanganin mong gamitin ang papel na form at ipadala ito sa isang partikular na address.

Kung mas gusto mo lang na i-print at ipadala ang papel na form, i-download ang AR-11 form, punan ito, at pagkatapos ay ipadala ito sa sumusunod na address:

U.S. Department of Homeland Security

Citizenship and Immigration Services

Attn: Change of Address

1344 Pleasants Drive

Harrisonburg, VA 22801

Upang punan ang form na ito, kakailanganin mo ang sumusunod na impormasyon:

 • Ang iyong pangalan at petsa ng kapanganakan
 • Ang iyong bagong address

Bagama’t kailangan mo ng parehong impormasyon upang punan ang papel na form, may iba’t ibang mga tagubilin para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan, trafficking, o iba pang mga krimen. Kabilang dito ang sinumang nag-file ng isa sa mga sumusunod na form:

 • I-360
 • I-485
 • I-765 or I-765V
 • I-914 or I-914, Supplement A
 • I-918 or I-918, Supplement A
 • I-929

Sa mga kasong ito, kapag na-print mo ang form ng AR-11 at napunan, i-mail mo ito sa sumusunod na address:

U.S Citizenship and Immigration Services

Attn: Humanitarian Division

Vermont Service Center

38 River Road

Essex Junction, VT 05479-0001

Kung naghain ka ng isang waiver ng pang-aabuso (form 1-751), ang lokasyon kung saan mo kailangang i-mail ang iyong pagpapalit ng address ay depende sa mga liham na lalabas sa simula ng iyong receipt number.

Kapag ipinadala mo sa koreo ang iyong form, inirerekomenda ng USCIS na gumamit ka ng rehistrado, sertipikado, o ibinalik na resibo ng mail upang magkaroon ka ng patunay na ipinadala mo ang form.

Tandaang punan ang form ng pagpapalit ng address para sa bawat miyembro ng pamilya.

Paano ko papalitan ang aking address sa USCIS kung ako ay isang sponsor?

Kung ikaw ay isang U.S. citizen na nag-iisponsor ng isang imigrante, maaari mong ipaalam sa USCIS ang pagpapalit ng iyong address sa pamamagitan ng pagtawag sa service center o pagsagot sa isang form ng Sponsor’s Notice of Change of Address.

Gaano katagal bago ipaalam ang aking pagpapalit ng address online?

Ang online form sa pagpapalit ng address ay maikli at madaling kumpletuhin. Tumatagal lamang ng halos limang minuto upang mapunan. Makakatanggap ka ng kumpirmasyon sa email pagkatapos isumite ang form.

Kailan ko maaaring ihinto ang pagpapaalam sa USCIS tungkol sa pagpapalit ng aking address?

Nalalapat lang ang panuntunan sa pagpapalit ng address sa mga residente ng U.S. na hindi mga citizen. Sa sandaling ikaw ay makatanggap ng U.S. citizenship, maaari mong ihinto ang pagpapaalam sa USCIS tungkol sa pagpapalit ng iyong address.

Kung aalis ka sa U.S. at hindi na nakatira doon gamit ang iyong visa, hindi mo rin kakailanganing patuloy na i-update ang USCIS sa iyong kinaroroonan.

Mga tip para sa pag-update ng iyong address sa iyong green card

Kailangan mo lang magsumite ng isang form, kaya kung papalitan mo ang iyong address online, hindi na kailangang magpadala din ng papel na form sa USCIS.

Narito ang ilan pang tip na dapat tandaan:

 • Ang pinakamadaling paraan upang isumite ang iyong pagpapalit ng address ay online—sa pamamagitan ng USCIS portal o sa USCIS change of address page.
 • Kung ipapadala mo ang iyong form sa pamamagitan ng U.S. Postal Service (USPS), siguraduhin ipadala ito na nakarehistro, na-certify, o nagbabalik ng resibo ng mail upang makakuha ka ng kumpirmasyon na natanggap ito.
 • Kung ipapadala mo sa koreo ang form, gumamit ng itim na tinta, at huwag kalimutan lagdaan at lagyan ng petsa ito.
 • Kailangan mo lamang baguhin ang iyong address para sa iyong green card kung ito ay isang permanenteng paglipat.

Pagsasaayos ng iyong pamumuhay bilang isang green card holder

Passport, Permanent Resident card at Social Security card Ang pagtiyak na natutugunan mo ang lahat ng mga kondisyon ng iyong visa ay isang mahalagang bahagi ng pamumuhay sa U.S. bilang isang permanenteng residente. Nakaka-stress ang paglipat, ngunit sa kabutihang palad, ang pag-update ng iyong address sa USCIS ay hindi kailangan, lalo na kung pupunan mo lang ang form online.

Ang isa pang paraan para pasimplehin ang iyong buhay bilang isang U.S. green card holder ay ang pagpapadala ng pera sa pauwi gamit ang Remitly. I-download ang app, pondohan ang iyong pagpapadala mula sa iyong bank account, debit card, o credit card, at simulan ang pagpapadala ng pera sa mga mahal sa buhay sa buong mundo.

Karagdagang babasahin