Personal na Pananalapi

Magpera Padala
Sort code: UK flag

Ano ang Sort Code?

Madaling hanapin at gamitin ang mga sort code! Matuto kung paano sila naiiba sa iba pang mga banking code at numero, bakit mo ito kailangan, at kung saan mo maaaring mahanap ang iyong sort code.