Paglipat sa Thailand: Gabay ng Migranteng Expat

Last updated on Marso 25th, 2024 at 09:38 hapon

Phuket, Thailand Ang Thailand ay kilala bilang isang magandang destinasyon para sa mga dayuhang imigrante mula sa buong mundo. Ayon sa Fortune, itinuturing na ika-8 pinakamahusay na lugar sa mundo para sa mga North American expats ang Thailand, lalo na sa panahon ng pagtatrabaho mula sa tahanan.

Kung ikaw ay nag-iisip na lumipat sa Thailand, ang gabay na ito ng Remitly  ay makakatulong sa iyo upang malaman ang mga kinakailangan para sa paglipat at kung ano ang maaaring mong asahan sa buhay sa bansa.

Advertisement

Maaari bang ang isang U.S. o Canadian Citizen ay lumipat sa Thailand?

Ang mga mamamayan ng U.S. at Canada na sumusunod sa mga kinakailangang patakaran at proseso ng immigration ay maaaring lumipat sa Thailand.

Ano ang mga kinakailangan para sa paglipat sa Thailand?

Karaniwan, ang mga non-immigrant visa sa Thailand ay may bisa sa loob ng 90 araw. Bago mag-expire ang visa, kailangan mong bumisita sa opisina ng Thai immigration upang mag-apply para sa extension. Karamihan sa mga North American na lilipat sa Thailand ay pumapasok sa bansa bilang mga turista o may non-immigrant visas.

Hindi kailangan ng mga mamamayan ng Canada at U.S. ng visa para makapasok sa Thailand gamit ang tourist visa. Upang makapasok sa bansa bilang isang turista, kailangan mong magkaroon ng pasaporte mula sa iyong sariling bansa na may bisa sa hindi bababa sa haba ng iyong pamamalagi. Maaari kang manatili sa bansa nang hanggang 30 araw na may Thai tourist visa.

Kung papasok ka sa bansa bilang isang turista at nais na manatili sa bansa nang mas matagal, kadalasan ay kailangan mong matugunan ang isa sa mga kinakailangan para sa isang non-immigrant visa, na kinabibilangan ng:

 • Thai SMART visa: Sa pamamagitan ng programang ito, ang Thailand ay naghahanap ng mga taong nagtatrabaho sa mga tinutukoy na industriya tulad ng susunod na henerasyon ng disenyo ng sasakyan, smart electronics, industriya ng turismo, pagkain para sa hinaharap, at aviation at logistics. Ang mga indibidwal na eksperto o executives sa mga larangang ito, mga investor sa mga industriya, o mga negosyanteng nais magtayo ng kaugnay na negosyo sa Thailand ay maaaring mag-apply para sa SMART visas. Ang mga kinakailangang dokumento ay nag-iiba batay sa uri ng SMART visa na inaapplyan mo.
 • Thai Working o business visa: Kung nakatanggap ka ng alok ng trabaho mula sa isang Thai business na legal na pinapayagan na kumuha ng mga dayuhang manggagawa, maaari kang mag-qualify para sa isang visa. Kailangan mong magpakita ng patunay ng trabaho, tulad ng kontrata o sulat ng alok mula sa iyong employer.
 • Thai expert visa: Kung mayroon kang hindi bababa sa isang bachelor’s degree sa isang nangangailangan na larangan tulad ng agham, kalusugan, o inhinyeriya, maaari kang mag-qualify para sa isang non-immigrant visa sa Thailand. Karaniwan mong kailangan magbigay ng iyong CV at patunay ng iyong degree.
 • Thai family o marriage visa: Kung ikaw ay ikinasal sa isang mamamayan ng Thai, anak o magulang ka ng isang mamamayan ng Thai, o asawa, magulang, o anak ka ng isang taong naaprubahan para sa visa upang manirahan sa Thailand, karaniwang maaari kang mag-qualify para sa isang visa na may patunay ng relasyon.
 • Thai retirement visa: Ang mga taong higit sa 50 na may patuloy na kita mula sa isang pensyon ay maaaring mag-qualify para sa isang non-immigrant visa. Karaniwan mong kailangan ng patunay ng kita sa pamamagitan ng pagbibigay ng notaryadong bank statements. Maaaring kinakailangan din ang isang sulat mula sa iyong tagapamahala ng pensyon o isang ahensya ng pamahalaan na nagbabayad sa iyo ng regular na kita.

Paano makakuha ng visa para sa paglipat sa Thailand?

Upang makakuha ng business, edukasyon, kasal, pensyon, o iba pang uri ng visa para lumipat sa Thailand, kailangan mong bisitahin ang isang embahada o konsulado ng Thailand sa U.S. o Canada.

Kapag ikaw ay nagtakda ng iyong appointment, ipapaalam sa iyo ng opisyal kung anong mga dokumento ang kailangan mong dalhin. Kailangan mong magbayad ng bayad para sa non-immigrant visa sa oras ng iyong appointment. Noong Nobyembre 2023, ang bayad ay $80 para sa single-entry visa o $200 hanggang $400 para sa multiple entries, depende sa uri ng visa.

Sa karamihan ng mga kaso, ang embahada o konsulado ng Thailand ay magpo-proses ng aplikasyon para sa visa sa loob ng 15 araw o mas mababa.

Mayroon bang visa ang Thailand para sa mga digital nomad?

Ang digital nomad visa ay isang uri ng visa na nagbibigay-daan sa iyo na maglipat sa ibang bansa at magpatuloy sa pagtatrabaho sa layo para sa iyong employer. Inihayag ng Thailand ang isang bagong programa ng 1-taon na visa para sa remote work na may mababang tax rate noong Agosto 2022.

Inaasahang magsisimula ang programa sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pa nailalabas ang eksaktong petsa ng pagsisimula. Makipag-ugnayan sa isang embahada o konsulado ng Thailand para sa karagdagang detalye tungkol sa programa.

Pwede ka bang manirahan sa Thailand ng permanente?

Matapos ang unang 90-araw na panahon, karamihan sa mga non-immigrant visa ay muling binibigyan ng bisa ng 1 taon at kailangan itong irenew taun-taon. Kapag ikaw ay nanirahan sa Thailand nang sunud-sunod gamit ang non-resident visa nang hindi bababa sa tatlong taon, maaari kang mag-apply para sa permanent residency sa isang tanggapan ng Thai immigration.

Magkano ang buwanang kita na kailangan mo para mabuhay sa Thailand?

Depende ito sa kinaroroonan mo sa bansa. Mas mahal ang gastusin sa mga urban centers kaysa sa mga suburban at rural na lugar. Sa kabisera ng Bangkok, isang pamilya ng apat ay naglalaan ng mga average na $2,200 USD kada buwan plus renta, na umaabot ng mga average na $2,078 para sa isang apartment na may tatlong silid-tulugan sa city center.

Para sa isang solo na tao, ang mga average na buwanang gastusin sa Thailand ay umaabot ng mga $600. Ang average na presyo ng renta ng isang apartment na may isang silid-tulugan sa city center ay mga $550.

Ang Thai baht ang pambansang pera ng Thailand. Noong Agosto 2022, ang isang baht ay katumbas ng mga $0.028 na U.S. dollars.

Anong uri ng pamahalaan ang mayroon sa Thailand?

Ang Thailand ay isang konstitusyonal na monarkiya, isang sistema ng pamahalaan kung saan ang isang hari ang namumuno sa bansa alinsunod sa mga alituntunin na itinatag ng isang konstitusyon. Si Maha Vajiralongkorn ang Hari ng Thailand at ang pinuno ng estado ng bansa. Ang punong ministro ng bansa ay naglilingkod bilang pangunahing tagapayo ng hari. Inihahalal ng hari ang punong ministro upang maglingkod ng isang termino na may tagal na 4 taon. Ang mga hukom ay inihahalal ng hari at naglilingkod hanggang sila ay mai-dismiss.

Ang lehislatibong sangay ng Thailand ang nagpapasa ng mga ammendments sa konstitusyon at batas. Mayroong dalawang kapulungan ang parlamento: ang Senado (Wuthisapha) at ang Kapulungan ng mga Kinatawan (Sapha Phuthaen Ratsadon).

Ang mga tao ay naghahalal ng pitumpu’t pitong miyembro ng Senado sa pamamagitan ng plurality voting system, at ang mga hukom at mga ahensya ng pamahalaan ay naglalaan ng natitirang 73 miyembro. Sa Kapulungan ng mga Kinatawan, 375 kinatawan ang inihahalal sa pamamagitan ng plurality vote, at ang natitirang 125 miyembro ay inihahalal sa pamamagitan ng isang sistema ng representasyon. Lahat ng mga lehislador ay naglilingkod ng mga 4 na taon na termino.

Mayroon bang embahada ng U.S. sa Thailand?

Mayroong embahada ng U.S. at Canada sa Bangkok at mayroon ding mga opisina ng konsulado sa Chiang Mai. Ang mga taga-Canada ay maaari ring makatanggap ng tulong sa opisina ng Australian Consulate General sa Phuket.

Ang Thailand ba ay isang magandang lugar para sa mga expat mula sa North America?

Ayon sa U.S. News at World Report ang Thailand ay nasa ika-28 na pinakamahusay na bansa sa mundo na maging tirahan. Ang maraming pagkakataon para sa libangan at trabaho at ang magandang antas ng pamumuhay ay nagpapangyari sa bansa na isang kaakit-akit na lugar para sa mga expat mula sa North America na mag-migrate.

Gaano kaligtas manirahan sa Thailand?

Ayon sa U.S. State Department, inirerekomenda ang paggamit ng normal na pag-iingat sa kaligtasan kapag naglalakbay sa karamihan ng mga bahagi ng Thailand dahil hindi naman masyadong mataas ang antas ng krimen. Gayunpaman, ang kaguluhan sa Yala, Pattani, Narathiwat, at Songkhla Provinces ay paminsang nagreresulta sa karahasan. Ang mga expat mula sa Nortrh America sa mga rehiyong ito ay maaaring masangkot sa di-inaasahang pinsala o pagkamatay sa mga labanan.

Ano ang halaga ng paninirahan sa Thailand?

Karaniwan, mas mababa ang gastusin sa pagtira sa Thailand kumpara sa U.S. at Canada. Ang Bangkok ay mga 52% mas murang gastusin kaysa sa New York City, at ang upa ay mahigit sa dalawang-tatlong bahagi mas mababa sa kapital ng Thailand. Ang mga presyo ng mga bilihin ay mga 37% mas mababa rin sa Bangkok kumpara sa Vancouver, at ang mga upa ay mga 46% mas mura.

Anong sistema ng edukasyon mayroon sa Thailand?

Ang Thailand ay may mas mahusay sistema ng edukasyon kumpara sa marami sa mga bansa na katabi nito. Nasa ika-46 pwesto ito para sa edukasyon sa listahan ng U.S. News at World Report ng pinakamagandang bansa para sa edukasyon.

Gayunpaman, mas mababa ang mga marka sa pagsusulit sa pagbasa, matematika, at agham ang tinatanggap ng mga pampublikong mag-aaral sa Thailand kumpara sa mga mag-aaral mula sa iba pang mga bansa na kasapi sa Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ito ay pangunahing dahil sa malaking kaibahan sa pagganap batay sa pinansyal na katayuan. Karaniwan, mas mababa ang mga marka ng mga mag-aaral sa Thailand mula sa mga pamilyang may mababang kita kumpara sa kanilang mga kapwa mula sa mga mas masaganang pinagmulan.

Sa Thailand, mayroong mga pampubliko at pribadong paaralan para sa mga bata na may edad na 3-6 ngunit hindi ito sapilitan. Ang Prathom o pangunahing paaralan na sapilitan ay nagsisimula sa edad na anim at tumatagal ng anim na taon. Pagkatapos ng kanilang pangunahing edukasyon, pumapasok ang mga mag-aaral sa tatlong taon ng mas mababang sekondaryong paaralan. Ang mga antas na ito ay sapilitan at libre para sa lahat ng mga bata sa Thailand.

Ang pang-itaas na sekondaryong paaralan ay kinabibilangan ng tatlong karagdagang taon ng edukasyon. Ito ay hindi sapilitan, at hindi ito libre para sa lahat ng mga mag-aaral. Ang mga mula sa mga pamilyang may mababang kita ay maaaring magpatuloy na tumanggap ng libreng edukasyon, ngunit karaniwang kailangan magbayad ng ilang bahagi ng gastos ng pang-itaas na sekondaryong paaralan ang mga may mas malalaking kita.

Maraming expat ang pumipili na magbigay-edukasyon sa kanilang mga anak sa pribadong paaralan. Lalo na sikat ang mga internasyonal na paaralan na nagbibigay ng pagtuturo sa Ingles. Ang mga lugar na may mataas na konsetrasyon ng mga expat mula sa Hilagang Amerika ay karaniwang mayroong hindi bababa sa isa internasyonal na paaralan. Maaari mong gamitin ang International Schools Database upang makahanap ng mga ito sa partikular na mga lungsod.

Ang Thailand ay tahanan ng mahigit sa 100 post-secondaryong paaralan. Ilan sa pinakamalalaking at kilalang-kilalang kolehiyo at unibersidad sa bansa ay kasama ang:

Ano ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan sa Thailand?

Ang Thailand ay may mahusay na sistema ng pangangalaga sa kalusugan na mas mataas ang ranggo sa Health Care Index ng CEOWORLD magazine kumpara sa parehong Canada at Estados Unidos, na nasa ika-13 pwesto kumpara sa ika-23 at ika-30, ayon sa pagkakasunod. Noong mga dekada ng 1960 at 70, gumawa ng malaking mga investment ang Thailand sa pagpapabuti ng pangangalaga sa kalusugan at pagpapataas ng mga rate ng life expectancy.

Noong 2002, nagbigay ang bansa ng Universal Health Coverage sa lahat ng mga residente ng Thailand. Humigit-kumulang sa 76% ng populasyon ang nakakatanggap ng pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng sistemang ito. Ang Social Security Scheme (SSS) ay nagbibigay ng coverage sa 16% ng mga residente ng Thailand na nagtatrabaho para sa pribadong mga employer at walang mga anak. Ang Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) ay nagbibigay ng coverage sa mga kawani ng pamahalaan at kanilang mga dependents.

Ang pampublikong sistema ng pangangalaga sa kalusugan sa Thailand ay kinabibilangan ng 1,000 mga ospital. Bagaman ang antas ng pangangalaga ay maganda, madalas na may mahabang panahon ng paghihintay at ang mga bagong uri ng paggamot at medikal na mga pamamaraan ay maaaring hindi magagamit sa mga pampublikong institusyon ng pangangalaga sa kalusugan. Bilang resulta, may ilang tao na mas gusto ang gumamit ng pribadong ospital, na matatagpuan sa Bangkok at iba pang mga malalaking lungsod.

Ang mga expat mula sa North America ay maaaring magkwalipika para sa coverage sa pamamagitan ng SSS kung sila ay legal na nagtatrabaho sa Thailand. Maaaring magkaroon ng coverage sa pamamagitan ng Universal Health Coverage ang mga permanenteng residente kung sila ay hindi kwalipikado para sa coverage sa pamamagitan ng SSS.

Kahit walang coverage, maaari ka pa ring magpunta sa isang pampublikong ospital para sa pangangalaga kung kinakailangan. Kailangan mong bayaran ang serbisyo ng sarili mong pera, ngunit karaniwan ang halaga ay mas mababa kaysa sa mga bayad sa pribadong ospital sa Thailand at mababa kaysa sa inaasahan mong bayaran para sa pangangalaga sa U.S.

Ano ang klima o panahon sa Thailand?

Ang Thailand ay may tropikal na klima na may tag-ulan na panahon ng monsoon na nagsisimula sa Mayo at tumatagal hanggang Oktubre. Sa buong Thailand, ang average na taunang pag-ulan ay nasa pagitan ng 47–178″ (1,200–4,500 mm), na may mas maraming ulan sa windward side. Ang panganib ng malalakas na bagyo sa Thailand ay mataas, at nasa ika-9 na pwesto ito sa listahan ng Global Climate Risk Index ng mga bansa na pinakaapektado ng malalakas na panahon batay sa bilang ng mga namatay at nasirang ari-arian mula 2000–2019.

Mula Oktubre hanggang Pebrero, karaniwan nang mas malamig at tuyo ang kundisyon sa buong bansa. Sa hilagang Thailand, ang average na taunang temperatura ay 79.3°F (26.3°C), habang ang mga baybayin at ang timog ay may average na taunang temperatura na 81.5°F (27.5°C).

Ano ang kalidad ng buhay sa Thailand?

Ang ekonomikong hindi pagkakapantay-pantay ay mataas sa Thailand, kaya’t ang kalidad ng buhay ay lubhang nag-iiba depende sa kalagayan sa lipunan. Sa kabuuan, nasa ika-61 pwesto ang Thailand sa 2022 World Happiness Index. Ito ay isang mas mataas na ranggo kaysa sa mga bansang nakapaligid sa Thailand ngunit mas mababa kaysa sa Canada sa ika-15 at sa U.S. sa ika-16. Malamang na mas mataas ang pamantayan ng pamumuhay ng mga North American expat kumpara sa maraming mga Thai.

Maaari ba akong kumuha ng driver’s license sa Thailand?

Maaari namang magmaneho sa Thailand ang mga dayuhan. Kailangan mo lang kumuha ng Thai driver’s license para dito. Ang una mong hakbang ay ang pagbisita sa embahada o konsulado ng Estados Unidos o Canada para ipa-validate ang iyong driver’s license.

Sa pagtawag mo, matutulungan ka nilang hanapin ang Tanggapan ng Transportasyon sa Lupa na pinakamalapit sa iyong lugar. Kailangan mong dalhin ang kasalukuyang lisensya sa pagmamaneho, ang affidavit mula sa embahada o konsulado ng Estados Unidos o Canada, iyong pasaporte, at isang medikal na ulat na kumpletong isinagawa ng isang ospital o klinika sa Thailand. Sa ilang probinsya, baka kailanganin mo rin sumailalim sa pagsusulit sa pagmamaneho. Karaniwan, may fee na 205 baht (halos $6) para sa paglipat ng driver’s license.

May mga pampublikong transportasyon din naman sa maraming malalaking lungsod sa Thailand. Pwede kang sumakay sa BTS Skytrain, MRT Subway, at River Taxi Boats sa Bangkok. May mga bus din, pero mahirap gamitin ang mga ito kung hindi ka marunong mag-Thai. Pwede ka ring mag-taxi, pero siguraduhing gumamit ng metro ang drayber dahil karaniwan ang pang-aabuso sa mga turista at dayuhan. Ang mga tren naman ay magandang pagpipilian kapag naglalakbay sa pagitan ng mga lungsod.

Madali ba para sa mga Amerikano at mga Canadian na makahanap ng trabaho sa Thailand?

Ang kawalan ng trabaho ay napakababa sa Thailand. Noong unang quarter ng 2022, ang rate ng kawalan ng trabaho ay tanging 1.53%. Ang mga manggagawa ay nangangailangan sa maraming industriya, kaya’t masasabi na madali ang paghahanap ng mga negosyo na naghahanap ng mga dayuhang manggagawa. Maaaring mas magkaroon ang mga dayuhan ng pagkakataon na makakuha ng trabaho sa pamamagitan ng pag-aaral ng pagsasalita ng Thai..

Bangkok, Thailand Anong mga bagay ang maaaring gawin sa Thailand? Paglilibot sa iyong bagong tahanan

Ang laki at lokasyon ng Thailand na nakapalibot sa dalawang dagat ay nagbibigay sa kanya ng humigit-kumulang na 2,000 milya (3,219 km) ng coastline, at ang bansa ay kilala sa kanyang mga beach. Ilan sa pinakasikat na mga ito ay kinabibilangan ng:

 • Bang Tao Beach sa Phuket
 • Freedom Beach sa Patong
 • Lamai Beach sa Ko Samui
 • PhraNang Cave Beach sa Ao Nang
 • White Sand Beach sa Khao Lak
 • Koh Nang Yuan sa Koh Tao
 • Bottle Beach sa Ko Pha-Ngan

Iba pang sikat na atraksyon sa bansa ay kinabibilangan ng:

Kultura ng Thailand: Ano ang dapat mong malaman

Bago ka lumipat sa Thailand, kilalanin ang ilan sa mga kaugalian at tradisyon ng bansa. Hindi lahat ng mga tradisyong ito ay pare-pareho na sinusunod ng bawat mamamayang Thai, at kapag may duda, konsultahin ang isang kaibigan o kasamahan sa trabaho na Thai para sa karagdagang impormasyon.

 • Mga Pista: Ilan sa mga mahahalagang pampublikong pista sa Thailand ay kinabibilangan ng:
  • Ang pagdiriwang ng Bagong Taon na Songkran
  • Araw ng mga Bata (ikalawang Sabado ng Enero)
  • Lunar New Year, Araw ng Chakri (Abril 6)
  • Araw ng Koronasyon (Mayo 4)
  • Araw ni Chulalongkorn (Oktubre 23)
  • Araw ng Saligang Batas (Disyembre 10)
  • Mga pista ng mga Buddhistang Makha Bucha, Visakha Bucha, Asanha Bucha, at Khao Phansa
 • Wai: Ang wai ay isang kustomaryong pagbati at tanda ng respeto sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga kamay sa posisyon ng panalangin sa iyong dibdib at pagyukod ng iyong ulo nang bahagya. Karaniwan, ang mga tao na may mas mababang katayuan sa lipunan o awtoridad ang nagbibigay ng wai una. Hindi kailangang magbalik ng pag-galang ang ibang tao.
 • Kamay at ulo: Sa Thailand, ang paghawak sa mga kamay o ulo ng isang tao o pagpasa ng isang bagay sa ibabaw ng ulo ng isang tao ay karaniwang itinuturing na kabastusan.
 • Paa: Karaniwan, ang pagpapakita ng mga talampakan ng iyong paa sa isang tao ay itinuturing na kabastusan, gayundin ang pagpataas ng iyong mga paa sa ulo ng isang tao o pagturo ng iyong mga paa sa kanilang direksyon. Dapat mo rin tanggalin ang iyong mga sapatos bago ka pumasok sa loob sa karamihan ng mga lugar.
 • Pagiging Kalmado: Itinuturing na di-magandang ugali kapag mawala ang iyong pagiging kalmado sa pampubliko sa Thailand. Kahit sa mga tensyonadong sitwasyon o alitan, inaasahan na ng mga tao na umiling, ngumiti, at maging mahinahon.
 • Pambansang Awit: Sa ika-8 ng umaga at ika-6 ng gabi, tumitigil ang karamihan sa trabaho at mga aktibidad para sa pag-awit ng Pambansang Awit.
 • Paggalang sa royalty: Sa Thailand, ang pagsasalita ng hindi magalang tungkol sa pamilyang royal ng Thailand o paglabag sa kanilang mga larawan ay isang krimen. Dahil ang mga larawan ng pamilyang royal ay lumalabas sa pera, dapat mong maingat na hawakan ang pera.
 • Kulay: Iwasan ang pagsusuot ng dilaw tuwing Lunes ng Hulyo, dahil ito ay bastos sa pamilyang royal. Maaari mo ring mapansin na ang mga Thai ay nagpapakita ng iba’t ibang kulay sa iba’t ibang araw dahil sa mga pananampalataya ng Budismo. Bilang isang dayuhan, karaniwan hindi mo kailangang sundin ang kustom na ito maliban sa pag-iwas sa dilaw.
 • Pag-uugali sa mga templo: Kung ikaw ay bibisita sa isang wat, dapat magsuot ang mga lalaki ng may kuwelyadong damit at mahahabang pantalon, at dapat magsuot ang mga babae ng mahahabang palda at takpan ang kanilang mga braso. Mag-usap nang mahinhin, iwasang tumuro sa kahit ano, at huwag gamitin ang iyong telepono para sa tawag o text. Huwag din ituro ang iyong mga paa sa isang larawan ni Buddha kapag nakaupo.
 • Pagkain: Kapag kumakain, di-magandang ugali na haluin ang iyong pagkain, at dapat laging kumain ng prutas sa huli ng kainan. Madalas na maanghang ang pagkain sa Thailand, kaya maging handa sa matapang na lasa.
 • Manual flushing: Sa labas ng mga malalaking siyudad, malamang na makakaranas ka ng mga toilets na kailangan mo pa ring manlinis at gumamit ng tubig para ma-flush. Sa halip na toilet paper, karaniwan mong makikita ang mga hose-like na aparato na tinatawag na bum guns para sa paghuhugas.

Ano ang pinakamagandang lugar para manirahan sa Thailand?

Ang pinakamahuhusay na mga lugar na tirahan sa Thailand ay nakasalalay sa iyong edad, kita, estado sa pag-aasawa, kung mayroon kang mga anak, at kung ano ang iyong pamumuhay at mga nais.

Para sa mga magreretiro

Ang Hua Hin ay isa sa mga pinakapopular na lokasyon para sa mga retirees. Nagbibigay ito ng mga magagandang tanawin, at dahil ito ay isang hotspot para sa mga expat, mayroon itong maraming modernong opsyon sa pamumuhay at mga amenidad tulad ng mga tindahan, restawran, at negosyo sa serbisyo.

Ang Phuket ay isang mahusay na opsyon para sa mga retirees na mas gusto ang malaking lungsod. Matatagpuan sa pinakamalaking isla ng Thailand, ang lugar ay may maraming mga beach at malaking populasyon ng mga expat na nagsasalita ng Ingles. Bagaman ang gastos sa pamumuhay ay mas mataas, maraming mga kultural at libangang aktibidad at mahusay na pribadong ospital sa lugar.

Para sa mga pamilya

Ang Chiang Mai ay isang sikat na destinasyon para sa mga pamilyang Amerikano at Canadian. Karaniwanang mas malamig ang temperatura sa lugar, at maraming kultural at edukasyonal na lugar na pwedeng bisitahin. Bukod dito, mayroong ilang internasyonal na paaralan at pribadong mga ospital.

Ang Bangkok ay maaaring maging isang kapana-panabik na lugar para sa mga pamilya na may pinakamaraming internasyonal na paaralan at oportunidad sa trabaho. May maraming mga aktibidad na pampamilya na pwedeng pasyalan at maraming mga restawran at negosyo sa serbisyo. Ang Ekkamai ay isang magandang middle-class na lugar para sa mga expat, samantalang ang Thong Lo ay nag-aalok ng mga mas mararangyang tirahan para sa mayayaman na pamilya.

Para sa mga binata at dalaga

Ang Pattaya ay isang sikat na pagpipilian para sa mga binata at dalaga mula sa U.S. at Canada. Hindi kalayuan ang beach town mula sa mga trabaho sa Bangkok, at mayroon itong maingay na buhay sa gabi. Mayroon ding maraming shopping malls sa lugar.

Ang kapital na lungsod ay nag-aalok din ng maraming gawain pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang On Nut ay isang sikat na lugar para sa mga mas batang expat dahil sa mas mababang gastos sa pamumuhay at madaling access sa city center. Ang mga kabataang propesyonal na remote worker ay maaaring makahanap din ng mga co-working office para sa renta sa mababang rate dito.

Paano makahanap ng tirahan sa Thailand

May ilang tao na umuupa ng Airbnb nang matagal na panahon kapag unang dumating sa Thailand upang magkaroon sila ng matitirhan habang naghahanap ng mas permanenteng bahay.

Kung gusto mong agad na lumipat sa bagong bahay o apartment, isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa isang ahente sa real estate sa Thailand. Maaari ka ring maghanap ng mga property sa mga site tulad ng Realtor.com International. Ang mga grupo sa Facebook, WhatsApp, at iba pang mga forum para sa mga expatriate ay maaaring maging mapagkukunan ng impormasyon sa paghahanap ng tirahan.

Paano magbukas ng bank account sa Thailand

Para sa iyong employer o mga kamag-anak na magpapadala sa iyo ng pera sa Thailand o mamili sa bansa, kailangan mong magkaroon ng bank account sa Thailand. Bagaman maaari kang kumuha ng pera mula sa ATM gamit ang debit card ng iyong bansa, kailangan mo pa rin gumamit ng lokal na bangko para sa iyong permanenteng tirahan. Ang Thai Baht ang pambansang currency ng Thailand. Kailangan mong mag-transfer ng U.S. dollars papunta sa bahts para makabili ng mga bagay sa bansa.

Ang sumusunod na mga bangko ay itinuturing na mga pinakamahusay na institusyon sa pananalapi sa Thailand:

Ang Remitly ay isang mapagkakatiwalaang app para sa pagpapadala ng pera sa pagitan ng iyong bansa at mga Thai bank account. Sa mga international money transfer, ang iyong U.S. dollars ay awtomatikong magiging bahts na maaari mong gamitin sa elektroniko o iwidro mula sa isang ATM.

Paano mag-migrate sa Thailand

Upang tapusin ang gabay na ito sa pag-migrate sa Thailand, suriin natin ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang lumipat sa ibang bansa.

 1. Tukuyin ang angkop na visa na dapat ipag-apply: Surin ang iba’t ibang uri ng mga visa na available at piliin ang pinakangkop sa iyong layunin sa paglipat sa Thailand.
 2. Magtipon ng mga kinakailangang dokumento: Makipag-ugnay sa pinakamalapit na embahada o konsulado upang malaman kung anong mga dokumento ang kailangan ng immigration department upang proseso ang iyong aplikasyon.
 3. Mag-apply ng visa at kumuha ng work permit kung kinakailangan: Kumpletuhin ang proseso ng aplikasyon para sa visa. Kung may trabaho kang kasama ang isang kumpanya sa Thailand, dapat kang kumuha rin ng work permit mula sa Immigration Bureau. Maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang impormasyon ang embahada o konsulado.
 4. Magsimula sa pag-aaral ng wikang Thai: Simulan ang pag-aaral ng ilang basic na Thai sa pamamagitan ng pagdalo sa klase o paggamit ng app tulad ng Ling.
 5. Hanapin ang lugar na titirahan sa unang pagdating: Maaaring gusto mong hanapin ang abot-kayang tirahan sa pansamantala kapag unang lumipat ka sa Thailand o mag-secure ng permanente na tahanan bago ang oras.
 6. Ayusin ang iyong paglipat at mag-empake: Tumawag ng Thai moving company at pagkatapos ay mag-pack ng mga bagay na nais mong dalhin. Kailangan mo rin na tingnan ang iyong kasalukuyang tirahan sa pamamagitan ng pag-abiso sa iyong landlord tungkol sa iyong layunin na maglipat o paglilista ng iyong tahanan para sa benta.
 7. Isaalang-alang ang kalusugan: Kung may trabaho kang kasama ang isang kumpanya sa Thailand, malamang na makakatanggap ka ng health insurance sa ilalim ng universal coverage scheme. Maaari mong suriin ang mga pribadong opsyon sa insurance kung nais mong gumamit ng pribadong klinika at providers o hindi magtatrabaho pagkatapos ng paglipat sa Thailand.
 8. Mag-book ng iyong flight: Kapag alam mo na ang petsa na plano mong lumipat, bumili ng mga tiket sa airline para sa iyong biyahe.

Iba pang tungkol sa Electronic Transfers