Paano Kumuha ng Health Insurance sa Spain: Lahat ng Kailangan Mo Malaman

Last updated on Agosto 12th, 2023 at 06:35 hapon

Larawan ng Barcelona Spain Ang sinumang mag-a-abroad at maninirahan sa Spain ng pangmatagalang panahon ay dapat mag-aral ng maraming bagay – mula sa kung paano mag-renta ng bahay sa bansa hanggang sa paano gumagana ang lokal na sistema ng buwis. Mahalaga rin na maunawaan kung paano gumagana ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan sa Spain. Sa huli, gusto mo ring magkaroon ng access sa pangangalaga ng kalusugan habang ikaw ay naninirahan sa ibang bansa.

Upang gawing mas madali ang pag-unawa sa sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng Spain, ang aming team dito sa Remitly ay gumawa ng mabilis na gabay na sumasaklaw sa mga pangunahing punto, mula sa sino ang maaring makakuha ng libreng pangangalaga sa kalusugan hanggang sa kung ano nga ba ang sakop ng pampublikong sistema.

Advertisement

Paano gumagana ang healthcare system sa Spain

Ang national system ng healthcare ng Spain, ay ang Sistema Nacional de Salud, ay nagbibigay ng kumprehensibong serbisyo sa kalusugan. Ang programa ng social security sa bansa ay nagbabayad para sa pampublikong sistema ng kalusugan.

Sa pangkalahatan, ang mga tao ay nagbabayad sa sistema ng social security sa pamamagitan ng mga bawas na kinukuha mula sa kanilang sahod. Kung gaano karami ang iyong kailangang bayaran sa social security ay magdedepende sa uri ng iyong trabaho, sahod, at kung ikaw ay empleyado o self-employed.

Karaniwan ng mas mababa ang bayad ng mga empleyado kaysa sa mga self-employed dahil bahagi ng kanilang mga employers ang nagtatakip ng kanilang mga obligasyon sa social security. Ang mga residenteng self-employed ay kailangang magbayad ng buong halaga ng kanilang sarili. Anuman ang halaga na iyong kailangang bayaran, ang paggawa ng mga kinakailangang kontribusyon sa social security ay nagbibigay-karapatan sa mga nararapat na Espanyol na magkaroon ng access sa kanilang pamilyang doktor, mga specialist, at mga pampublikong ospital ng walang karagdagang bayad.

May dalawang sistema ng pangangalaga sa kalusugan ang Spain. Bukod sa pampublikong sistema, mayroong hiwalay na pribadong opsiyon para sa pangangalaga sa kalusugan. Ang mga pribadong ospital ay hindi tumatanggap ng pambansang plano sa pangangalaga sa kalusugan ngunit karaniwang nakikipagtulungan sa mga pribadong plano sa medical insurance.

Halos isa-sa-apat na mga Espanyol ay may karagdagang pribadong health insurance bukod sa universal healthcare na ibinibigay ng Spain. Ang mga taong pumipili ng pribadong health insurance ay maaring gawin ito upang magkaroon ng access sa mga serbisyo na hindi sakop ng pampublikong Spanish health insurance o para maiksi ang pila kung gusto nilang makita ang kanilang family doctor o kailangan ng emergency services.

Sino ang maaring magkaroon ng public health insurance sa Spain?

Sa Spain, sinumang nagbabayad ng social security ay maaring makatanggap ng public health insurance. Bilang resulta, ang mga self-employed immigrants o mga empleyado na mayroong sahod ay karaniwang maaring mag-access ng Spanish public healthcare.

Ang mga taong tumatanggap ng mga tulong mula sa estado tulad ng unemployment benefits ay maaring makakuha rin ng access sa pampublikong sistema ng kalusugan sa Spain.

Ano ang sakop ng Spanish public healthcare system?

Sakop ng public insurance ang iba’t ibang mga serbisyo, kabilang ang:

 • Mga serbisyong pangunahing pangangalaga
 • Pamilya at pedia serbisyo
 • Mga konsultasyon sa mga specialist
 • Pangangalaga sa ospital
 • Emergency care (kasama ang emergency dental treatments)
 • Physical therapy
 •  Mga serbisyong pangkalusugang pangkaisipan

Pagdating sa mga prescription medications, mayroong co-payment scheme ang Spain. Ibig sabihin, kailangan mong magbayad ng hanggang 60% ng halaga ng mga gamot, depende sa iyong household income.

Paano magrehistro para sa public healthcare sa Spain

Marahil hindi ito magiging sorpresa na ang pag-rehistro para sa public healthcare system ng Spain ay nangangailangan ng ilang mga papeles.

Ang mahalagang unang hakbang para sa anumang bagong immigrant sa bansa na nagnanais makakuha ng health insurance sa Spain ay ang makalista sa padrón, ang munisipal na listahan na opisyal na kinukumpirma ang iyong address. Maaring gawin ito sa iyong lokal na town hall, at karaniwang kailangan mong ipakita ang iyong passport, rental contract, kamakailang utility bill, at NIE (foreigners’ identity number).

Kailangan mo rin mag-apply para sa iyong social security (seguridad social) number at isang sertipiko na nagsasabi na ikaw ay may karapatan na magkaroon ng access sa public healthcare. Ang iyong employer (kung meron) ay maaring mag-asikaso sa mga pormalidad.

Kung hindi man, kailangan mong pumunta sa lokal na opisina ng Tesoreria de la Seguridad Social. Gamit ang opisyal na online directory na ito, maaring mo hanapin ang mga contact information ng pinakamalapit na opisina.

Kailangan mong magsumite ng isang kompleto TA.1 form at ipakita ang iyong passport, visa at residency documentation, NIE, at padrón certification. Maaring din na kailangan mong ipakita ang iyong employment contract at/o rental agreement, kaya’t maganda rin na ito’y dalhin, para sa anumang pangangailangan.

Kapag mayroon ka na ng iyong social security number at opisyal na kumpirmasyon ng iyong eligibility para sa healthcare, handa ka nang makakuha ng iyong unique Spanish healthcare card. Kilala rin ito bilang Tarjeta Sanitaria, at kailangang ipakita ito sa mga health center at ospital tuwing ikaw ay nangangailangan ng mga serbisyong medikal sa bansa.

Ang card ay maaring makuha sa iyong lokal na health center o Centro de Salud. Ang opisyal na website ng iyong autonomous region ay maaring magbigay-daan sa iyo upang malaman kung aling health center ang karampatang para sa iyong address. Halimbawa, ang isang residente ng Catalonia ay maaring tukuyin ang tamang health center dito.

Kailangan mo ba ng pribadong healthcare sa Spain?

Ang National Health System sa Spain ay may karamihan ng mga benepisyo, na nagbibigay ng world-class na pangangalaga sa buong kanilang network ng mga doktor, klinika, at ospital.

Gayunpaman, may malaking bahagi ng mga tao ang pumipili ng pribadong healthcare insurance. Ang pribadong insurance ay maaring magbigay-daan sa iyo na mas mabilis na maka-access ng mga specialist at tumanggap ng treatment sa pribadong klinika at ospital. Maari ka ring mag-expect ng mas maikli na pila para sa surgery at iba pang mga treatment.

Maaring rin na ang mga taong ito ay mas nais ang pribadong insurance dahil ang hospital o health center na malapit sa kanila ay pribado. Maaring ang mga expats ay makakita na mas maraming healthcare providers na nagsasalita ng Ingles sa isang partikular na pribadong ospital kaysa sa pampubliko.

Tandaan na posible ang paggamit ng parehong pribadong at pampublikong sistema sa Spain. Maaring kumuha ng mga patakaran sa mga pribadong kumpanya ng health insurance upang matakpan ang ilang mga gastusin sa healthcare habang natatanggap ang basic care sa pamamagitan ng mga public clinics at ospital..

Pagpili ng pribadong health insurance sa Spain

Upang piliin ang tamang pribadong insurance para sa iyong pangangailangan, isaalang-alang ang bayarin, uri ng patakaran, at iba pang mga salik. Sa bahaging ito, titingnan natin kung ano ang maaring makaapekto sa iyong desisyon kapag pumipili ng pribadong health insurance sa Spain.

Bayarin para sa pribadong health insurance sa Spain

Maaring mag-iba ang presyo ng mga patakaran ng pribadong health insurance depende sa iyong edad, personal na kalagayan, at sakop ng coverage. Ang buwanang bayad o premium ay maaaring mag-iba mula sa mga €35 hanggang sa €300 at higit pa.

Upang makakuha ng pinakamahusay na rate, gamitin ang isang portal ng price comparison, tulad ng Acierto o Rastreator, upang ihambing ang iba’t ibang mga package at mga kumpanya ng private insurance.

Reimbursement vs. co-payment na pribadong health insurance

Kung nagpasya kang bumili ng pribadong health insurance sa Spain, kailangan mong pumili sa pagitan ng reimbursement at co-payment health plans. Tingnan natin ang bawat uri.

Reimbursement health insurance

Sa isang reimbursement policy, karaniwang may ganap kang access sa mga treatments na ibinibigay ng mga health clinic at ospital sa loob ng network ng insurer, at maari mo ring bayaran ang treatment mula sa mga healthcare provider na wala sa network at may porsiyento ng mga gastusin na ito na maaring mareimburse.

Halimbawa, maaaring maireimburse sa iyo ang 90% ng mga medikal na bayarin kapag lumabas ka ng network ng insurer, hanggang sa maximum na halaga na €500,000 kada taon. Ang flexibility na ito ay isang pangunahing benepisyo ng reimbursement policies, at kung ang trabaho mo ay nangangailangan ng pagbiyahe sa buong bansa o kahit sa ibang bansa, ang uri ng insurance na ito ay maaring para sayo.

Co-payment health insurance

Ang mga co-payment policies ay nagrerequire sa iyo na magbayad ng ilang bayarin bukod sa iyong buwanang premium para sa bawat serbisyo o treatment na gagamitin mo. Halimbawa, maaaring kailanganin mong magbayad ng €24 para sa isang emergency home visit ng doktor o €8 para sa isang sesyon ng physiotherapy.

Malamang ay limitado ka sa network ng mga medical provider at ospital ng insurer. Gayunpaman, ang pangunahing benepisyo dito ay karaniwang mas mababa ang premium kaysa sa ibang mas flexible at sakop-lahat na mga patakaran sa reimbursement.

Iba pang mga bagay na dapat isaalang-alang kapag pumipili ng pribadong health insurance

Health Insurance Iba pang mga bagay na dapat isaalang-alang kapag inihahambing ang mga patakaran sa health insurance ay ang mga sumusunod:

 • Mga pre-existing conditions: Sisakupin ba ng plano ang anumang kondisyon na meron ka na?
 • Saklaw: Iba’t ibang mga pribadong insurance plans ay nagsasaklaw ng iba’t ibang panuntunan. Saklaw ba ng mga patakaran na iniisip mo ang mga serbisyong kailangan mo?
 • Limitasyon: Ano ang maximum na halaga ng medical insurance coverage, at may posibilidad ka bang lumampas doon?
 • Network: Ang mga ospital at klinika ba sa network ay madaling lapitan para sa iyo?
 • Serbisyo sa Customer: Ano ang reputasyon ng kumpanya ng health insurance?

Madalas Itanong tungkol sa healthcare system ng Spain

Kung mayroon ka pa ring mga tanong tungkol sa healthcare sa Spain, basahin ang mga sumusunod na kasagutan.

Maari bang gamitin ang European health insurance card sa Spain?

Ang mga EU citizens at legal residents ng mga bansa sa EU na may valid health insurance cards ay karaniwang maaring makakuha ng libre o mababang bayarin sa mga serbisyong pangkalusugan sa mga pampublikong ospital sa Spain. Nguint maaaring hindi tatanggapin ng mga pribadong ospital ang mga card na ito.

Sakop ba ng travel insurance ang mga medikal na gastusin sa Spain?

Sasakupin man o hindi ng travel insurance ang gastusin ng healthcare sa Spain ay nakadepende sa uri ng policy na pipiliin mo. May ilang mga plano na kasama ang medical coverage, samantalang ang iba ay hindi. Kaya’t maganda ang magbasa ng detalye ng policy bago ka magdesisyon na bumili.

Larawan ng isang lalaki panatag na ngpakonsulta dahil mayroon siyang health insurance. Maaring ba akong gumamit ng international health insurance sa Spain?

Ang international health insurance ay isang uri ng private health insurance na ibinebenta sa U.S. at ilang iba pang mga bansa na nagbibigay ng medical coverage habang nagta-travel sa ibang bansa.

Itinatag ng mga international health insurance companies ang kanilang sariling mga patakaran para sa mga policy. Kung maaring mong gamitin ang international health plans sa Spain ay nagdedepende sa ilang mga faktor. Ang iyong policy ay kailangang saklawin ang Spain, ang health center o ospital ay kailangang tanggapin ang uri ng insurance na iyon, at ang mga medical procedure o serbisyo na gagawin ay kailangang saklawin ng policy.

Gayundin, ang mga international health plans ay maaring hindi maaring magamit ng mga taong nakatira sa Spain sa mahabang panahon. Ang mga kumpanya ng health insurance ay maaring tustusan lamang ang mga gastos sa mga serbisyong medikal na isinagawa habang sa maikling stay tulad ng mga business trip o bakasyon. Gayunpaman, may mga patakaran ding expat health insurance na partikular na para sa mga taong matagal na naninirahan sa ibang bansa.

Tingnan ang iyong insurance company para sa mas tiyak na impormasyon.

Maari bang makakuha ng libreng dental care sa Spain?

Ang mga bata na may edad na 15 at mas bata pa ay nakakatanggap ng libreng dental care sa Spain. Maaring din maka-access ang mga adults ng libreng dental services sa emergency cases gamit ang Spanish healthcare card. Gayunpaman, ang mga regular na dental care ay hindi bahagi ng libreng pampublikong healthcare system ng Spain.

May mga private health insurance plans sa Spain na nag-aalok ng dental coverage. Kung ang isang insurance plan ay sumasakop ng mga dental services, maaring ang insured ay kailangang magbayad ng co-payments upang tustusan ang ilang bahagi ng gastos ng mga serbisyo.

Balansehin ang iyong mga opsyon sa healthcare

Ang iyong personal na sitwasyon ay nakasalalay sa kung dapat kang bumili ng private health insurance sa Spain. Isaalang-alang ang pangunahing healthcare na available sa public system at ang iyong karagdagang pangangailangan. Isaalang-alang din ang iyong budget at kung maaring kang magbayad ng mga premium para sa private health coverage.

Gamitin ang impormasyong nabanggit sa itaas bilang isang simula habang ikaw ay nagko-compare ng private at public healthcare coverage sa Spain. Kung may karagdagang tanong ka tungkol sa state healthcare, kontakin ang iyong lokal na Spanish social security office o health center.

Tungkol sa Remitly

Ang Remitly ay nasa isang misyon na gawing mas mabilis, mas madali, mas transparent, at mas affordable ang pagpapadala ng pera sa ibang bansa. Mula pa noong 2011, milyun-milyong tao ang gumamit na ng Remitly upang magpadala ng pera ng may peace of mind. Bisitahin ang homepage, i-download ang aming app, o tingnan ang aming Help Center para makapag simula.