Nawala ang Iyong Passport sa ibang bansa? Ang Mahalagang Gabay para makakuha muli nito

Last updated on Marso 25th, 2024 at 08:35 hapon

Larawan ng nawala o nahulog passport. Ang passport mo ay nagbibigay pagkakakilanlan sa iyong bansang pagkamamamayan. Ang mahalagang dokumentong ito ay nagbibigay daan sa iyo na makauwi mula sa ibang bansa at, sa ilang kaso, ay upang makapasok sa ibang bansa, kaya’t mahalaga na panatilihin itong ligtas kapag ikaw ay nasa ibang bansa.

Gayunpaman, sa kabila ng iyong pag-iingat, maaaring mawala mo ang iyong passport habang ikaw ay naglalakbay. Ang pagtukoy kung ano ang gagawin kapag nangyari ito ay makakatulong sa iyo na gawin ang kinakailangang hakbang upang mapalitan ang iyong passport sa lalong madaling panahon. Kaya’t dito sa Remitly, nilikha namin ang gabay na ito na magtuturo sa iyo kung ano ang mga hakbang na dapat mong gawin kapag nawala mo ang iyong passport habang ikaw ay naglalakbay.

Advertisement

Mga kinakailangang hakbang para sa pagpapalit ng nawalang passport

Ang mga hakbang na kailangan mong gawin para mapalitan ang nawawalang passport ay nag-iiba depende sa bansang nagbigay ng iyong travel document. Ngunit karamihan ng mga bansa ay may parehong pangunahing proseso para sa pagrereport ng nawawalang o ninakaw na passport. Narito ang mga karaniwang hakbang na kailangan mong gawin para humiling ng kapalit na passport para sa nawawala:

1. Ireport ang nawawala o ninakaw na passport

Karaniwan, ang pagrereport ng nawawala o ninakaw na passport ang unang hakbang, at dapat mong gawin ito agad para magsimula ang proseso ng pagkuha ng kapalit.

Karamihan ng mga bansa ay nangangailangan na makipag-ugnayan ka sa konsulado o embahada sa bansa kung saan ka naglalakbay upang magsimula ng proseso. Depende sa mga patakaran ng iyong bansa, maaaring kinakailangan mong gawin ito nang personal, o pwede mo itong gawin sa pamamagitan ng telepono, email, o online na form.

2. Ipaalam sa mga awtoridad kung may kinalaman sa pagnanakaw

Kung ninakaw ang iyong passport, maaaring hingin ng embahada o konsulado na ipaalam mo sa lokal na otoridad ang pangyayari. Karaniwan, kailangan mong bumisita sa istasyon ng pulis para gawin ito. Ang opisyal ng embahada o konsulado ay dapat makatulong sa iyo na mahanap ang pinakamalapit na istasyon ng pulis.

3. Kumpletuhin ang aplikasyon para sa nawawalang passport

Pagkatapos mong i-report ang nawawala o ninakaw na passport sa iyong bansa sa pamamagitan ng embahada at ng pulisya kung kinakailangan, karaniwan ay hinihingan ka na mag-fill out ng form para humiling ng kapalit na passport.

Maaaring kailanganin mong kumpletuhin o pirmahan ito sa harap ng opisyal ng embahada o konsulado. Sa ibang kaso, pwedeng mo ring isumite ang form online.

4. Magbayad ng kaukulang bayarin

Karaniwan ay kailangan mong magbayad ng fee para sa pagpapalit ng passport sa embahada o konsulado upang masagot ang gastos ng pagproseso ng aplikasyon at paggawa ng bagong dokumento.

Paano palitan ang nawalang passport mula sa mga partikular na bansa

Upang matulungan kang madaling mapalitan ang iyong nawalang passport, ginawa namin ang sumusunod na gabay na ito sa proseso para sa mga may hawak ng passport sa U.S., Canadian, UK, at Australian. Pumunta sa seksyon na naaangkop sa iyo para sa mga tagubilin kung ano ang gagawin sa iyong nawawalang o ninakawang passport.

U.S.

Kung ikaw ay may U.S. passport, sundan ang mga hakbang na ito para humiling ng kapalit na passport.

Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada o konsulado ng U.S.

Kapag napagtanto mong nawawala ang iyong passport, makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na U.S. embahada o konsulado sa kasalukuyang lokasyon mo. Gamitin ang direktoryo na inilathala ng U.S. State Department para mahanap ang opisina.

Tumawag sa embahada o konsulado nang maaga para ipaalam sa kanila ang iyong sitwasyon. Karaniwan, hinihiling nila sa iyo na pumunta sa embahada o konsulado at maaaring hingan ka ng reporte sa pulis bago ang iyong pagbisita kung ninakaw ang iyong passport.

Maghanda ng mga dokumentong may identipikasyon

Para mapalitan ang nawawalang passport, karaniwan ay kailangan mong magbigay ng sumusunod na dokumentasyon sa U.S. embahada o konsulado:

 • 2×2 passport photo
 • Identipikasyon tulad ng driver’s license
 • Patunay ng U.S. citizenship, tulad ng birth certificate o photocopy ng iyong passport
 • Patunay ng plano sa paglalakbay, tulad ng tren o airline tickets
 • Police report, kung mayroon

Kung wala ka ng mga nabanggit na kinakailangang dokumento sa itaas, tutulungan ka ng opisyal ng embahada o konsulado na makuha ang mga ito.

Kumpletuhin ang mga kinakailangang form

Para makakuha ng U.S. passport replacement, kailangan mong kumpletuhin ang dalawang form:

Maaaring magbigay ng paper version ng mga form na ito ang embahada para punan ng personal.

Magbayad ng kinakailangang fee para sa replacement

Karaniwan, kailangan mong bayaran ang standard na fee para sa bagong passport kapag humihingi ng kapalit sa ibang bansa. Ang fee calculator tool  ay makakatulong sa iyo na malaman ang mga gastos.

Kung hindi mo kayang bayaran ang fees, maaari mong ibigay ang pangalan ng isang tao sa U.S. na handang magbayad para sa iyo, at makikipagtulungan ang embahada o konsulado sa kanila para sa pagbabayad.

Kung hindi mo maibigay ang pangalan ng taong makakatulong sa pagbabayad, maaaring mag-issue ang embahada o konsulado ng libreng limited-validity passport na magagamit mo lamang para makauwi. Kung plano mong maglakbay ulit sa hinaharap, kailangan mong mag-apply para sa bagong passport at bayaran ang kinakailangang fees.

Karaniwang nagwa-waive ang U.S. State Department ng fees para sa mga may U.S. passport na nakakatugma sa isa sa mga sumusunod na kondisyon:

 • Biktima ng isang seryosong krimen, tulad ng armed robbery
 • Nakakaranas ng likas na kalamidad

Canada

Dapat sundan ng mga may hawak ng Canadian passport ang mga hakbang na ito kung nawala o ninakaw ang kanilang travel document habang nasa ibang bansa.

Magsumite ng report sa Passport Program

Ang unang hakbang para humiling ng kapalit na passport ay i-report ang pagkawala o pagnanakaw sa Canadian Passport Program. Maaari itong gawin online sa pamamagitan ng pag-click ng link na ito.

Maaaring gusto mo rin makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Canadian embassy o konsulado upang matulungan ka sa proseso. Tingnan ang direktoryo na ito para sa mga detalye ng contact.

Suriin ang status ng iyong passport

Ang susunod na hakbang na kailangan mong gawin para makakuha ng Canadian passport replacement ay depende sa kung ang iyong passport ay pwedeng pa-renew. Ang tool na ito ay makakatulong sa iyo na suriin ang status ng iyong passport.

Kung ang iyong passport ay pwedeng pa-renew, dadalhin ka ng nasabing tool sa mga hakbang na kailangan mong gawin para makumpleto ang proseso habang ikaw ay nasa ibang bansa.

Kung hindi pwedeng pa-renew ang iyong passport, kailangan mong mag-apply para sa bago online.I-click ang link na ito para makapagsimula.

Magbayad ng kinakailangang fees

Bukod sa pagkumpleto ng kinakailangang papel, kailangan mong magbayad ng standard na bayad para sa passport na nakalista sa schedule na ito. Karaniwan, may karagdagang bayad para sa replacement ng passport, na nag-iiba depende sa bansa kung saan ka naroroon at gaano kabilis mo kailangan ng replacement passport.

UK

Kung ikaw ay may UK passport, sundan ang mga hakbang na ito kung nawala ang iyong travel documents habang nasa ibang bansa.

Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, high commission, o konsulado

Upang ireport ang nawawala o ninakaw na passport, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, high commission, o konsulado sa iyo. Makakatulong sa iyo ang directory na ito na makilala ang pinakamalapit na lokasyon.

Makipag-ugnayan sa opisina para makansela ang nawawala o ninakaw na passport sa lalong madaling panahon. Karaniwan, hihilingin sa iyo ng opisyal na bisitahin ang embahada, high commission, o konsulado sa iyong pinakamaagang oras.

Kumpletuhin ang form LS01

Ang UK ay hindi nagbibigay ng panibagong passport para sa mga taong naglalakbay. Sa halip, nagbibigay ang gobyerno ng temporary travel document na magagamit mo para makabalik sa UK.

Para makakuha nito, kumpletuhin ang Form LS01. Maaari mong ma-access ito online at dalhin sa embahada, high commission, o konsulado, o humingi ng kopya sa personal kapag naroroon ka na.

Ibigay ang kinakailangang impormasyon

Para mag-issue ang gobyerno ng UK ng iyong emergency passport, kailangan ng opisyal sa embahada ang:

 • Digital passport photo
 • Local contact phone number, tulad ng iyong cellphone o hotel phone number
 • Email address
 • Impormasyon sa iyong plano sa paglalakbay, tulad ng iyong plane o train ticket

Magbayad ng fee

Ang gobyerno ng UK ay naniningil ng £100 na fee para sa pag-isyu ng isang emergency na passport. Maaari mong bayaran ang fee online o nang personal sa pamamagitan ng iyong debit o credit card.

Mag-apply para sa bagong passport sa bahay

Sa sandaling bumalik ka sa UK, maaari mong hilingin ang permanenteng kapalit ng passport sa pamamagitan ng application process. Maaari mong simulan ang unang hakbang na binanggit sa website na ito.

Australia

Kung mayroon kang Australian passport, sundan ang mga hakbang na ito para humiling ng kapalit na passport.

Makipag-ugnay sa pinakamalapit na konsulado o embahada

Ang batas sa Australia ay nangangailangan ng agarang pagre-report ng mga nawawala at ninanakaw na passport. Ang pagkakaligtaan na gawin ito ay maaaring magresulta sa multa na 100 penalty units at/o hanggang 10 taon sa bilangguan.

Kapag ikaw ay naglalakbay sa ibang bansa, ang pinakamahusay na paraan para magsumbong ay makipag-ugnay sa pinakamalapit na Konsulado o Embahada ng Australia. Ang directory na ito ay makakatulong sa iyo na mahanap ang pinakamalapit na lokasyon. Tumawag sa embahada o konsulado kaagad upang ipaalam ang sitwasyon.

Sundin ang mga tagubilin ng opisyal

Ang opisina ng embahada o konsulado ang magtatakda kung ano ang mga hakbang na dapat mong gawin. Maaaring hinihingi sa iyo na mag-apply para sa bagong passport at bayaran ang standard na fees sa passport.

Bilang alternatibo, maaaring magbigay sa iyo ang embahada o konsulado ng pansamantalang emergency passport para sa iyong pagbabalik. Sa ganitong kaso, kinakailangan mong mag-apply para sa bagong passport pagbalik mo sa Australia.

Mga tips kung paano mapanatili ang kaligtasan ng iyong passport at ligtas na maglakbay sa ibang bansa

Passport sa bintana ng eroplano. Para protektahan ang iyong passport habang naglalakbay at mapadali ang proseso ng pagpapalit kung mangyari ang di-inaasahan habang wala ka, sundan ang mga tips na ito.

1. Gamitin ang iyong hotel safe

Huwag dalhin ang iyong passport habang namamasyal, kumakain sa labas, at dumadalo sa mga kaganapan sa ibang bansa. Sa halip, itabi ito sa safe sa iyong hotel o sa harapang mesa ng iyong hotel.

2. Maging maingat sa iyong paligid

Maging mapanuri kapag ikaw ay nasa pampublikong lugar. Maglakad ng nakataas ang ulo at obserbahan ang paligid mo sa halip na tumingin sa iyong telepono.

Iwasan ang mga madilim na lugar sa gabi at manatili sa mga lugar na may ibang tao sa halip na makipagsapalaran sa mga liblib na lugar.

3. Gumawa ng mga kopya ng iyong passport

Bago ka umalis para sa iyong biyahe, gumawa ng mga kopya ng iyong passport. I-tabi ang isa sa iyong bagahe at iwan ang isa sa mapagkakatiwalaang kaibigan o miyembro ng pamilya sa bahay.

4. Gumamit ng passport holder

Ang isang may hawak ng passport o wallet ay ginagawang mas bulk ang iyong passport at mas mahirap mawala. Makakatulong din itong protektahan ang iyong mga dokumento sa paglalakbay mula sa pagkasira.

5. Isaalang-alang ang travel insurance

Ang travel insurance ay makakatulong na sagutin ang di-inaasahang gastos habang ikaw ay naglalakbay. Ang isang patakaran ay maaaring makatulong sa pagbabayad para sa mga karagdagang araw sa isang hotel at mga pagbabago sa mga tiket sa flight at tren kung kailangan mong i-delay ang iyong biyahe pauwi habang naghihintay ka ng bagong passport.

Bukod dito, maaaring makatulong ang isang travel insurance policy para sa mga bayad sa pagpapalit ng passport. Mayroong ilang insurance na may 24/7 na hotlines na maaaring makatulong sa iyo kung mawala mo ang iyong mga personal na bagay o maging biktima ng pagnanakaw.

6. Magdala ng extra passport photo

Minsan, maaaring kailanganin mong ipakita ang passport photo para makakuha ng bagong passport sa ibang bansa. Magdala ng extra photo para sa ganitong sitwasyon, o mag-iwan ng digital passport photo na naka-save sa iyong telepono.

7. Italaga ang isang kamag-anak sa iyong bansa bilang iyong emergency contact

Bago ka umalis para sa iyong biyahe, pumili ng mapagkakatiwalaang kaibigan o kamag-anak na magiging emergency contact. Ibigay sa kanila ang mga kopya ng iyong lisensya sa pagmamaneho o iba pang ID na may litrato, passport, at birth certificate. Sa ganitong paraan, mayroon ka ng taong magpapadala sa iyo ng mga larawan kung kinakailangan mong palitan ang passport.

Mga Karaniwang Tanong tungkol sa pagpapalit ng nawalang passport

Mayroon ka pa bang mga katanungan tungkol sa iyong nawawalang passport? Basahin ang mga sumusunod na sagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa proseso ng pagpapalit ng passport.

Nawala ko ang aking passport sa bahay. Kailangan ko ba itong ireport?

Oo, dapat mo pa ring iulat ang iyong nawawalang o ninakaw na passport kahit nasa bahay ka at hindi mo kailangang bumiyahe sa hinaharap. Ang paggawa nito ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong kaligtasan laban sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan at maiwasan ang mga hindi awtorisadong tao na subukang gamitin ang iyong passport.

Narito ang paraan kung paano magsumite ng ulat:

 • U.S.: Punan ang Form DS-64 online.
 • Canada: Tumawag sa 1-800-567-6868 upang i-report ang pagkawala o pagnanakaw sa gobyerno ng Canada.
 • UK: I-report ang nawala o ninakaw na passport gamit ang online tool na ito.
 • Australia: Tumawag sa 131 232 upang i-report ang pagkawala o pagnanakaw sa gobyerno ng Australia.

Gaano katagal bago mapalitan ang nawala o ninakaw na passport?

Gaano katagal bago mapalitan ang nawala o ninakaw na passport ay nag-iiba sa bawat bansa. Gayunpaman, karaniwan ay gagawin ng embahada at konsulado ang kanilang makakaya upang maproseso ang iyong hiling sa lalong madaling panahon.

Ano ang pinakamabilis na paraan para mapalitan ang nawalang passport?

Ang pinakamabilis na paraan para mapalitan ang nawalang passport ay depende sa mga alituntunin at regulasyon ng iyong bansa. Ipaalam sa opisina ng embahada o konsulado ang tungkol sa iyong nawala o nanakaw na passport sa lalong madaling panahon upang mapabilis ang proseso. Larawang ng dalawang passport.

Paano kung nawala ang aking passport at bukas na ang aking biyahe?

Kung nawala mo ang iyong passport isang araw bago ang iyong biyahe pabalik, malamang na gagawin ng embahada o konsulado ng iyong bansa ang lahat ng kanilang makakaya upang mapalitan ang iyong mga travel document nang mabilis. Siguruhing ipaalam sa opisyal na kausap mo ang oras at petsa ng iyong flight.

Kung ang iyong emergency passport o permanent passport replacement ay hindi magiging handa sa oras, maaaring kailanganin mong baguhin ang iyong flight at tiyakin ang tirahan para sa isang mas matagal na pananatili sa ibang bansa. Karaniwan, ang embahada o konsulado ay maaaring tumulong sa mga pagbabago sa plano ng paglalakbay kung sakaling maantala.

Iba pang tungkol sa Electronic Transfers