อัตราค่าจ้างทั่วไปสำหรับวีซ่าประเภท H1B: คำแนะนำสำหรับผู้สมัครงานในสหรัฐ

Last updated on กุมภาพันธ์ 8th, 2024 at 01:58 pm

คุณกำลังยื่นขอวีซ่าประเภท H-1B อยู่หรือไม่? ลูกค้าของ Remitly จำนวนมากเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า H-1B ในฐานะแรงงานต่างด้าวภายใต้ กฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา

แรงงานต่างชาติที่กำลังมองหาวีซ่าเหล่านี้จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างทั่วไปของวีซ่าประเภท H-1B ในตำแหน่งที่ต้องการ กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำหนดให้มีค่าจ้างทั่วไปเพื่อช่วยให้แน่ใจว่านายจ้างจะปฏิบัติต่อคนงานในสหรัฐฯ ทุกคน รวมถึงแรงงานต่างชาติอย่างยุติธรรม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อมูลค่าจ้าง อ่านอัปเดต

อัปเดทข้อมูลวีซ่าประเภท H-1B ของปีงบประมาณ 2024

USCIS ได้รับการจดทะเบียนอย่างเพียงพอสำหรับโควต้าวีซ่าประเภท H-1B ในปีงบประมาณ 2024 รวมถึงโควต้าระดับหัวหน้างาน สำหรับการคัดเลือกรอบสองนั้นถูกจัดให้มีขึ้น โดยใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2023 มีการสุ่มเลือกให้ลงทะเบียนจำนวน 77,600 ราย และผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกสามารถยื่น คำร้องขอโควต้า วีซ่าประเภท H-1B ได้

กฎเกณฑ์การปรับวีซ่า H-1B ให้ทันสมัยนั้นมีขึ้นเพื่อลดการใช้งานในทางที่ผิดและปรับขั้นตอนการลงทะเบียนให้ดีขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ เว็บไซต์ USCIS H-1B วีซ่าประเภทผู้ชำนาญพิเศษ

วีซ่าประเภท H-1B คืออะไร

H-1B เป็น โครงการวีซ่าทำงานชั่วคราว ที่อนุญาตให้นายจ้างในสหรัฐฯ จ้างคนงานชั่วคราวแทนการอนุญาตถาวร ทั้งนี้ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ การรับเข้าแรงงานในอาชีพนั้น ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดอาชีพพิเศษที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา โดยสามารถทำงานประเภทงานวิจัยฝ่ายความมั่นคงในกระทรวงกลาโหมได้

ตามข้อมูลของ หน่วยบริการด้านความเป็นพลเมืองและการย้ายถิ่นฐานสหรัฐอเมริกา (USCIS) อาชีพชำนาญการพิเศษ คือ ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางสูงและต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย บางครั้งคุณอาจต้องใช้จดหมายรับรองอย่างเป็นทางการจากนายจ้างประเภทวีซ่า H-1B เพื่อยืนยันความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในอาชีพคุณ

โปรแกรมวีซ่าประเภท H-1B ช่วยเหลือนายจ้างที่ไม่สามารถจ้างพนักงานในสหรัฐอเมริกาตามอาชีพเฉพาะทางได้ วีซ่าที่นายจ้างสปอนเซอร์นี้หมายความว่า นายจ้างสามารถเสนองานให้กับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ต้องการทำงานได้

อัตราค่าจ้างทั่วไปของวีซ่าประเภท H-B1 คืออะไร

คำว่า “ระดับค่าจ้างทั่วไป ของวีซ่า H-1B” นั้นหมายถึง ค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งได้รับจากการประกอบวิชาชีพเฉพาะด้านโดยผู้ที่มีระดับทักษะและคุณสมบัติคล้ายคลึงกันในฐานะผู้สมัคร

งานแต่ละประเภทจะมีการกำหนดค่าจ้างตามระดับของอาชีพนั้น ๆ คุณสามารถค้นหาศูนย์ข้อมูลการสมัครแรงงานต่างประเทศ หรือสำนักสถิติแรงงานเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับงานและค่าจ้างในสหรัฐอเมริกา

งานแต่ละประเภทมีรายได้สี่ระดับ ในจำนวนนี้อันดับสี่สูงที่สุด แต่ละระดับจะขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำ ทักษะการจัดการ หรือความอาวุโสที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้วยความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ค่าจ้างที่มีอยู่ก็เพิ่มขึ้น

วิธีการค้นหาอัตราค่าจ้างวีซ่า H-1B

การตรวจสอบและค้นหาอัตราค่าจ้างถือเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งในการพิจารณาว่า นายจ้างของคุณจะมีโอกาสในการขอวีซ่า H-1B ให้คุณสำเร็จหรือไม่

วิธีค้นหาอัตราค่าจ้างทั่วไปสำหรับวีซ่า H-1B ในตำแหน่งงานของคุณ:

  • ไปที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลการรับรองแรงงานต่างด้าว (เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเยี่ยมสำหรับสถิติการจ้างงานและข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นอย่าลืมบุ๊กมาร์กไว้เพื่อใช้งานและตรวจสอบภายหลัง)
  • คลิกค้นหาคลังข้อมูลค่าจ้างออนไลน์ที่ “ตัวช่วยการค้นหา” บนแท็บ “คลังค่าจ้าง”
  • เลือกสถานะตำแหน่งของงานจากเมนูแบบเลื่อนลง และกด “ดำเนินการต่อ”
  • ป้อนข้อมูลและรายละเอียดของงานให้มากที่สุด เช่น ประเทศที่ตั้งของงาน ตำแหน่งงาน แล้วกด “ค้นหา”
  • ตรวจสอบระดับค่าจ้างและเงินเดือนโดยเฉลี่ยภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือประเทศที่เลือก

 

เมื่อคุณมีข้อมูลดังกล่าว ให้เปรียบเทียบกับงานที่คุณสมัคร

นายจ้างควรให้ข้อมูลโดยละเอียดแก่แรงงานประเภทวีซ่า H-1B ซึ่งรวมถึงระดับค่าจ้างของวีซ่า H-1B อย่าลืมตรวจสอบระดับค่าจ้างในตำแหน่งที่คุณต้องการด้วย

ความสำคัญของอัตราค่าจ้างทั่วไป

อัตราจ้างทั่วไปของวีซ่าประเภท H-1B ช่วยปกป้องตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกา ทั้งกระทรวงแรงงาน (DOL) และ หน่วยบริการด้านความเป็นพลเมืองและการย้ายถิ่นฐานสหรัฐอเมริกา (USCIS) ร่วมกันทำงานเพื่อรองรับวีซ่าตามการจ้างงานและป้องกันไม่ให้คนงานตกเป็นเหยื่อของแรงงานราคาถูก

นั่นเป็นสาเหตุที่ทุกตำแหน่งงานต้องผ่าน การทดสอบสมรรถภาพด้านแรงงาน (LCA) รัฐบาลต้องการให้แน่ใจว่าตำแหน่งและเงินเดือนของคุณจะไม่กระทบกระเทือนคนงานชาวอเมริกันโดยการ “ตีราคาพวกเขาออกจาก”ตลาดแรงงาน

ใครจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานประเภทวีซ่า H-1B

นายจ้างพึงเป็นผู้จ่ายค่าจ้างและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย รวมทั้งค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า H-1B ของคุณ

ตามกฎค่าจ้างงาน หากอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างที่พึงจ่าย นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานต่างด้าวตามจริง (เช่น ค่าจ้างที่ปกติจะต้องจ่ายให้กับคนงานในตำแหน่งนั้น ๆ)

วิธีการกำหนดอัตราค่าจ้างทั่วไป

อัตราค่าจ้างทั่วไปของผู้ถือวีซ่า H-1B ถูกกำหนดโดย LCA ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการขอวีซ่า นายจ้างต้องยื่น LCA ต่อกรมแรงงาน ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อ USCIS

เอกสาร LCA จำเป็นต้องระบุรายละเอียดของตำแหน่งงาน ได้แก่ สถานที่ทำงาน ประสบการณ์ และการกำหนดค่าจ้างในปัจจุบัน รวมทั้ง การระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของนายจ้าง

กระบวนการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับว่าผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องดูใบสมัครหรือไม่

คุณสมบัติในการผ่านเกณฑ์อนุมัติ LCA

ข้อกำหนดหลักที่สำคัญสำหรับ LCA คือระดับเงินเดือน แม้ว่าระดับการจ้างงานในตำแหน่งงานของคุณจะถูกกำหนดอัตราเงินเดือนไว้แล้ว แต่รายได้ที่คุณได้รับจะต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้างในอาชีพงานของคุณ

วีซ่า H-1B สงวนไว้สำหรับผู้ที่มีทักษะหายากในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น เปอร์เซ็นต์ค่าจ้าง (ซึ่งอยู่ที่การกระจายค่าจ้างในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน) เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

LCA จะไม่ได้รับการอนุมัติหากเงินเดือนที่เสนอต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ตัวอย่างเช่น หากค่าจ้างตำแหน่งงานระดับหนึ่ง (หรือต่ำกว่า) อาจไม่ตรงตามคุณสมบัติของชาวต่างชาติในอาชีพเฉพาะทาง

แน่นอนว่า ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและการขาดแคลนทักษะในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางแห่งหรือไม่

ทำไมต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับ LCA

หากต้องการประสบความสำเร็จในการสมัครงาน คุณต้องแน่ใจว่า นายจ้างเสนอระดับค่าจ้างที่รองรับข้อกำหนดของวีซ่าซึ่งจะต้องไม่ใช่แค่ค่าจ้างระดับเริ่มต้นเท่านั้น

ถามนายจ้างของคุณก่อนว่า พวกเขาเคยจ้างพนักงานที่ขอวีซ่าประเภท H-1B มาก่อนหรือไม่ เพราะถ้าใช่ นายจ้างก็น่าจะคุ้นเคยกับสำนักงานแรงงานต่างด้าว และคุณอาจได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

เมื่อคุณสมัครงาน มันอาจไม่ใช่แค่เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่คุณต้องคิดและพิจารณาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโอกาสในการอนุมัติวีซ่าด้วย การทำความเข้าใจและการทำงานอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนแรกใน การตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาด ของคุณและครอบครัว

คำถามพบบ่อย: การขอวีซ่า H-1B

ถาม-ตอบข้อสงสัยทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าประเภท H-1B ทั้งนี้ ข้อกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับคนเข้าเมืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษากับทนายความด้านคนเข้าเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือแหล่งข้อมูลจากรัฐบาลเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการวีซ่าประเภท H-1B

ขั้นตอนการขอวีซ่า H-1B ใช้เวลานานเท่าใด

ขั้นตอนการขอวีซ่า H-1B มีหลายขั้นตอน เช่น การยื่นคำร้องต่อสภาพแรงงาน (LCA) การยื่นคำร้องของ USCIS และการประทับตราวีซ่า (ถ้ามี) เวลาในการประมวลผลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณการสมัครและเวลาดำเนินการของ USCIS ทั้งนี้ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของกระบวนการทั้งหมดอาจใช้เวลาสองถึงสามเดือน

เปลี่ยนนายจ้างในวีซ่าประเภท H-1B ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ในขณะที่มีวีซ่า H-1B อย่างไรก็ตาม นายจ้างใหม่จะต้องยื่นคำร้องขอโอน H-1B ในนามของคุณก่อนให้เริ่มทำงาน โดยคุณจะต้องรักษาสถานะทางกฎหมายหรือไม่ทำผิดกฏหมายใดใดในระหว่างการเปลี่ยนแปลง และกระบวนการโอนวีซ่า H-1B จะต้องเสร็จสิ้นก่อนออกจากงานปัจจุบันของคุณ

มีข้อกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับผู้ถือวีซ่า H-1B หรือไม่

แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่ได้กำหนดข้อกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ถือวีซ่า H-1B แต่ค่าจ้างที่มีอยู่ก็มีบทบาทสำคัญ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างตามอาชีพและสถานที่ที่ผู้ถือวีซ่า H-1B ทำงาน ค่าจ้างนี้จะพิจารณาจากความต้องการของงานและค่าจ้างทั่วไปสำหรับตำแหน่งที่คล้ายกันในพื้นที่

ฉันสามารถสมัครกรีนการ์ด (ถิ่นที่อยู่ถาวร) ในขณะที่ถือวีซ่า H-1B ได้หรือไม่

ได้ โดยผู้ถือวีซ่า H-1B มีสิทธิ์สมัครกรีนการ์ด (ถิ่นที่อยู่ถาวร) ในสหรัฐอเมริกาได้ คนงานประเภทวีซ่า H-1B จำนวนมากใช้การจ้างงานของตนเป็นก้าวสำคัญในการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวร ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนายจ้างและการจัดการกับความซับซ้อนของระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา

มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงงานของผู้ถือวีซ่า H-1B ภายในบริษัทเดียวกันหรือไม่?

ผู้ถือวีซ่า H-1B สามารถเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบงาน หรือตำแหน่งงานภายในบริษัทเดียวกันได้โดยไม่สูญเสียสถานะวีซ่า H-1B อย่างไรก็ตาม งานใหม่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของอาชีพพิเศษ และจะต้องยื่นเป็นคำร้องที่มีการแก้ไขหรือคำร้อง H-1B ใหม่กับ USCIS

สมาชิกในครอบครัวของฉันสามารถถือวีซ่าติดตามฉันด้วยวีซ่า H-1B ได้หรือไม่

ได้ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ได้แต่งงาน หรือบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีสามารถติดตามคุณไปยังสหรัฐอเมริกาได้ด้วยวีซ่า H-4 ได้ พวกเขาสามารถเรียนและศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาได้ แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน เว้นแต่จะมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าทำงานแยกต่างหาก

มีการจำกัดจำนวนการขอวีซ่า H-1B ที่ออกในแต่ละปีใช่หรือไม่

ใช่ โดยจะจำกัดจำนวนวีซ่า H-1B ที่ออกในแต่ละปีบัญชีของทุก ๆ ปี ทั้งนี้ มีการอัปเดตล่าสุดไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2023 ซึ่งทาง USCIS รับจดทะเบียนได้อย่างเพียงพอตามโควต้าการขอวีซ่า H-1B ของปีงบประมาณ 2024 รวมถึงโควต้าระดับหัวหน้างาน โดยมีการคัดเลือกรอบที่สอง และมีการสุ่มเลือกจากการลงทะเบียนจำนวน 77,600 รายการ

ประเทศแคนาดามีวีซ่า H-1B หรือไม่

ในประเทศแคนาดา มีโครงการที่เทียบเท่ากันนี้เรียกว่า โครงการสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติชั่วคราว (TFWP) และโครงการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ (IMP) โปรแกรมเหล่านี้อนุญาตให้นายจ้างชาวแคนาดาจ้างแรงงานต่างชาติเป็นการชั่วคราวเมื่อมีความต้องการทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง หรือเมื่อเป็นเรื่องยากที่จะหาพลเมืองแคนาดาหรือผู้อยู่อาศัยถาวรเพื่อมาทำงานตำแหน่งเหล่านั้น

สำหรับแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงนั้นจะมีโครงการต่างๆ เช่น Global Talent Stream ซึ่งอำนวยความสะดวกในการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะตัวและเฉพาะทาง

โครงการใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่า H-1B ริเริ่มให้มีขึ้นและนำเสนอโดยรัฐบาลแคนาดา โครงการริเริ่มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาพนักงานที่มีทักษะสูงในอเมริกาเหนือ และล่าสุดมีผู้สมัครในโควต้าจำนวน 10,000 คน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2023

ภายใต้นโยบายนี้ บุคคลที่มีสิทธิ์ในวีซ่า H-1B ประเภทผู้ชำนาญการในอาชีพพิเศษ และพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสยื่นขอใบอนุญาตทำงานแบบเปิดได้นานถึง 3 ปี หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เราขอแสดงความยินดีด้วย! ใบอนุญาตทำงานของคุณจะมีผลใช้ได้ตลอดอายุหนังสือเดินทางของคุณ สูงสุด 3 ปี หากหนังสือเดินทางของคุณหมดอายุก่อนระยะเวลา 3 ปี ใบอนุญาตทำงานของคุณจะหมดอายุในเวลาเดียวกัน แม้ว่าคุณจะไม่สามารถขอขยายเวลาภายใต้โครงการริเริ่มนี้ได้ แต่ก็อาจมีโปรแกรมอื่น ๆ ให้คุณลองสมัคร

ข่าวดีก็คือ นโยบายชั่วคราวนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลาหนึ่งปี หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบ 10,000 ราย ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ดังนั้น หากคุณไม่มีโอกาสสมัครในครั้งนี้ก็อาจมีโอกาสในอนาคต

บทส่งท้าย

นายจ้างจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานวีซ่าประเภท H-1B ตามอัตราปกติ (หากค่าจ้างจริงสูงกว่า พนักงานจะต้องได้รับเงินตามค่าจ้างจริง) คุณจะได้รับค่าจ้างเหมือนกับพนักงานคนอื่น ๆ ที่ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกัน

ขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม และสามารถปกป้องตลาดงานและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทเอาเปรียบแรงงานต่างชาติ หรือจ้างพวกเขา เพราะคิดว่า คนงานเหล่านั้นอาจรับเงินน้อยกว่าคนงานชาวอเมริกัน