Scholarships para sa mga mag-aaral mula sa ibang bansa

Last updated on Marso 7th, 2024 at 10:42 umaga

Isang studyante may hawak na mga libro

Kung ikaw ay isang mag-aaral mula sa Canada o Amerika na nais mag-aral sa ibang bansa o isang mag-aaral mula sa ibang bansa na nais mag-aral sa Amerika, ang gastos sa pagkumpleto ng isang programa sa isang dayuhan na bansa ay maaaring magpahirap sa iyo. Ngunit may magandang balita, dahil may mga scholarship na tutulong sa pagbabayad ng tuition, personal na gastusin at paglalakbay ng mga mag-aaral mula sa ibang bansa.

Advertisement

Bilang bahagi ng aming pangako na tumulong sa mga lokal na mag-aaral na mapalawak ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral sa ibang bansa at sa mga mag-aaral mula sa ibang bansa na magkaroon ng mga oportunidad sa edukasyon sa Amerika, ang aming koponan dito sa Remitly ay nagtataguyod ng gabay tungkol sa scholarship. Basahin ang artikulong ito upang malaman kung anong uri ng scholarship ang maaring makuha at kung paano ito makukuha at ma-aapply.

Maaari bang gamitin ang financial aid mula sa U.S. federal government sa isang international university?

Ang federal student aid program ay tumutulong upang gawing mas abot-kaya ang mas mataas na edukasyon para sa mga mamamayan ng U.S. at mga kwalipikadong hindi mamamayan. Sa karamihan, nagbibigay ang programa ng mga grant na hindi kinakailangang bayaran at mga loan na kailangang bayaran pagkatapos ng pagtatapos ng pag-aaral.

Gamit ang pondo mula sa federal financial aid, maraming tao ay makakapag-aral sa maraming paaralan sa U.S. bilang lokal na mag-aaral. Hindi alam ng maraming mga mag-aaral mula sa ibang bansa na maaari rin silang makatanggap ng federal student aid para sa pag-aaral sa ilang international institutions.

Mayroong mahigit sa 20 international universities kung saan maaaring magamit ang federal financial assistance. Kabilang sa listahan ang American University of the Caribbean sa St. Maarten, McGill University sa Canada, Tel Aviv University Sackler School of Medicine sa Israel, at University College Dublin sa Ireland.

Sa karamihan ng mga kaso, maaaring mag-apply ang mga qualified na undergraduate student para sa financial aid award sa loob ng apat na taon sa isa sa mga paaralan na ito sa pamamagitan ng pagpapasa ng online na Free Application for Federal Student Aid (FAFSA).

Mga Uri ng Scholarship para sa Pag-aaral sa Ibang Bansa

Ang mga scholarship ay mga gantimpala sa pinansyal na aspeto ng pag-aaral sa kolehiyo o unibersidad na maaaring makuha mula sa isang paaralan, ahensiya ng gobyerno, o nonprofit na organisasyon.

Kahit hindi mo na kailangang bayaran ang perang nakukuha sa scholarship, maaaring kailanganin mong tumugon sa mga tiyak na kinakailangan upang magpatuloy sa pagtanggap ng pondo. Halimbawa, kailangan mong mag-aral sa kolehiyo ng buong oras, magpakita ng mataas na grado sa mga asignatura, o sumali sa isang sport o ibang aktibidad.

Merit-based scholarships

Maraming scholarship ang merit-based, ibig sabihin, ibinibigay ang mga ito base sa academic performance ng isang estudyante. Tinatawag din itong merit aid at karaniwang may kumpetisyon sa pagkuha ng scholarship. Binibigyan ng scholarship committee ng mga kriterya ang mga aplikante tulad ng grade point averages at standardized test scores.

Para sa mga undergraduate scholarships na binibigay base sa merit, mahalaga ang mga kurso na kinuha ng mga estudyante noong nasa high school pa lamang sila. Sa mga merit scholarships naman para sa mga nagtapos na ng kolehiyo, tinitignan ang interes ng aplikante at kung saan sila gustong mag-conduct ng pananaliksik.

Halimbawa ng merit scholarships ay ang Fulbright Scholarships para sa mga Amerikanong estudyante na gustong mag-aral sa ibang bansa. Bukas ito sa mga seniors sa undergraduate programs, graduate students, at young professionals na may magandang academic record. Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng Fulbright program.

Need-based scholarships

Ang Need-based scholarships ay nangangailangan na suriin kung kaya mo bang pondohan ang kolehiyo ng mag-isa at karaniwang para lamang sa mga tunay na may pangangailangang pinansiyal.

Bago magbigay ng scholarship na base sa pangangailangan, karaniwan nang sinusuri ng komite ang impormasyon sa pinansyal ng mga estudyanteng banyaga at ng kanilang pamilya. Kaya kailangan mo magpakita ng mga dokumentong tulad ng bank statement o income tax return kapag mag-aapply ka para sa need-based scholarships.

Activity-based scholarships

Maaaring mag-qualify ang mga International students sa institutional aid o tulong-pinansyal mula mismo sa mga unibersidad kung sila ay magaling sa ilang mga aktibidad.

Halimbawa, pwede silang mag-apply para sa athletics scholarship kung sasali sila sa mga paligsahan ng kolehiyo at maaaring saklaw nito ang buong o bahagi ng tuition at fees. Para naman sa mga estudyanteng mahilig sa sining, may mga arts scholarship na pwedeng makuha para sa mga nasa larangan ng visual arts, teatro, at musika. Ang mga graduate student ay pwede ring makatanggap ng scholarship para sa pagsasagawa ng research sa partikular na larangan.

Program-specific scholarships

Bukod sa mga scholarship na nakabatay sa aktibidad sa loob ng unibersidad, maraming paaralan ang nagbibigay din ng mga international scholarships para sa partikular na academic program. Pwedeng ito ay fully-funded scholarship na sakop ang buong gastos sa edukasyon o kaya ay mas maliit na halaga na sakop lamang ang ilang bahagi ng iyong gastusin.

Tingnan mo ang financial aid office ng iyong eskwelahan para malaman kung ano ang mga aktibidad na pwedeng magbigay ng scholarship at kung ano ang mga programang mayroong espesyal na scholarship para sa mga international students.

Background-specific scholarships

Meron ding mga scholarship para sa mga international students na para sa mga indibidwal na nabibilang sa partikular na grupo o tinatawag na background-specific scholarships. Halimbawa, may mga scholarship para sa mga kababaihang estudyante, mga estudyanteng LGBTQIA+, mga estudyanteng Mexicano na nais mag-aral sa U.S., mga DACA students, o mga estudyanteng mula sa partikular na mga development countries.

Ang mga oportunidad para sa mga scholarship na ito ay maaaring magmula sa mga nonprofit groups o direktang mula sa mga public at pribadong unibersidad. Sa ilang pagkakataon, tinatawag ang mga uri ng scholarship na ito bilang diversity scholarships dahil ito ay tumutulong sa mga unibersidad na magkaroon ng mas malawak na diversity sa kanilang mga estudyante.

Alternative funding

Maaaring maghanap ang mga international students ng ibang paraan ng pagpapondohan bukod sa tradisyonal na scholarship. Kahit na hindi ka makatanggap ng financial aid mula sa ibang pinagkukunan, ang crowdfunding, fundraising, at work-study ay pwede mong subukan upang magkaroon ng pondo para sa iyong pag-aaral. Basahin ang aming gabay tungkol sa mga alternatibong opsyon sa pautang mula sa gobyerno at pribadong sektor para sa pag-aaral sa ibang bansa para sa karagdagang impormasyon.

Paano makahanap ng scholarship para sa pag-aaral sa ibang bansa

Kahit maraming financial resources ang available para sa mga local at international students na nagnanais na mag-aral sa ibang bansa, malamang na kailangan mong mag-research upang malaman ang mga ito. Atin ngang alamin kung paano makahanap ng mga scholarship.

Paghahanap ng mga scholarship sa online

Dahil sa internet, mas madali na para sa mga local at international students na makahanap ng mga scholarship. Mayroong simple-to-use search tool ang U.S. Department of Labor na pwede mong gamitin upang makahanap ng mga scholarship para sa mga aplikante na nag-aaral sa labas ng Amerika o sa mga international applicants sa mga kolehiyo at unibersidad sa Amerika.

Pwede ka ring mag-type ng mga keywords sa search engine upang makahanap ng ibang oportunidad. Kapag nagsasagawa ng pangkalahatang paghahanap, maging espesipiko sa iyong query. Halimbawa, pwede mong i-search ang “scholarship para sa mga international women students sa UNIVERSITY NAME” o kaya ay “U.S. need-based scholarship para sa mga international students na eligible.”

Makipagusap sa iyong study abroad advisor o opisina ng financial aid

Ang eskwelahan kung saan ka nag-aaral o kaya ay iyong balak pag-aralan ay isang magandang resource para sa mga international students na naghahanap ng mga scholarship at para sa mga Amerikanong estudyante na nangangailangan ng tulong sa pagbabayad ng gastos sa pag-aaral sa ibang bansa. Ang iyong advisor o ang opisina ng eskwelahan ay pwede ring magbigay ng kasagutan sa mga tanong tungkol sa sakop ng scholarship o kung ano pa ang ibang financial aid na pwedeng available para sa iyo.

Pag-aapply para sa mga scholarship sa pamamagitan ng mga study abroad programs

Sa ilang mga kaso, maaari kang mag-apply para sa scholarship ng sabay o pagkatapos mong mag-apply sa isang study abroad programs. Ang mga scholarship na ito ay maaaring ibinibigay ng isang third-party organization na nagbibigay ng mga oportunidad para mag-aral sa ibang bansa, ng iyong paaralan sa iyong sariling bansa, o ng banyagang unibersidad na nais mong pag-aralan.

Networking at naghahanap ng mga lokal na scholarship

Hindi lahat ng scholarship ay makikita sa mga database para sa scholarship. Ang iba ay mahirap hanapin dahil hindi nasa wikang tagalog ang kanilang mga website.

Ang networking ay magandang paraan upang makahanap ng mga scholarship para sa mga international students na maaaring hindi mo makita. Makipag-usap sa ibang tao na nag-aral sa isang international school para sa kanilang undergraduate o postgraduate studies, at tanungin kung paano nila nabayaran ang kanilang matrikula at gastos sa paglalakbay.

I-post ang iyong mga plano sa akademya sa social media at humingi ng mga tips sa paghahanap ng pinansiyal na tulong. Hindi mo malalaman – maaaring magkaroon ng oportunidad kapag nalaman ng mga tao na balak mong mag-aral sa ibang bansa.

Pag-aapply ng scholarship para sa pag-aaral sa ibang bansa

Kapag nakahanap ka na ng ilang scholarship na kwalipikado kang mag-apply, oras na para mag-apply. Sundin ang mga sumusunod na tip para makagawa ng magandang impresyon.

Isang babaeng studyante sumusulat ng essay Tips sa pagsusulat ng magandang essay para sa scholarship

Karamihan sa mga scholarship para sa mga international students ay nangangailangan ng pag-sulat ng essay sa opisyal na wika ng bansang kung saan nakabase ang scholarship program. Halimbawa, ang mga aplikante sa Fulbright scholarship ay kinakailangan magsumite ng personal statement at teaching assistant statement.

Maging kalmado kung hindi ka gaanong magaling sa pagsusulat. Ang paggawa ng mga sumusunod ay makakatulong sa iyo upang makapagsulat ng magandang essay para sa scholarship:

 • Magsimula nang maaga bago mag-deadline upang may sapat na oras kang matapos
 • Maghanap ng mga nakaraang na-submit na essay online para makita ang mga halimbawa
 • Ilarawan ang iyong mga tagumpay ngunit maging maikli at konkretong
 • Ipaliwanag ang iyong pangangailangan sa pera ng detalyado
 • Pakita na mayroon kang malinaw na mga layunin sa akademya at magbigay ng detalye kung paano makakatulong sa iyo ang scholarship para maabot ito
 • Ihiwalay ang nilalaman sa mga talata at gumamit ng mga bullet points at headers para sa madaling pagbabasa
 • Basahin ang iyong essay sa malakas na boses para mapansin ang grammatical errors
 • Maaring ipakita sa iba ang iyong essay upang i-proofread bago isumite.

Pagtitipon ng mga liham ng rekomendasyon

Ang mga scholarship ay kadalasang nangangailangan ng mga liham ng rekomendasyon o recommendation letter, pero nag-iiba ang mga alituntunin. Sa ilang aplikasyon, kailangan ng rekomendasyon mula sa isang taong may alam sa iyong kasaysayan sa akademiko, tulad ng isang guro o tagapayo. Sa ibang kaso, mas gusto ng scholarship committee ang rekomendasyon mula sa isang taong personal na nakakakilala sa iyo.

Mahalaga na pumili ng tamang tao na gagawa ng liham ng rekomendasyon. Dapat kilala ka ng tao nang sapat upang makapagsulat ng tunay na letter na nagbibigay-diin sa iyong mga lakas at nakakapag-communicate nang maayos.

Kapag humihiling ng liham ng rekomendasyon, siguraduhing magbigay ng malinaw na instruksyon tungkol sa kung paano dapat ipadala ang liham. Maaaring magbigay ng selyadong tadtad na sobres o email address para mapadali ang proseso. Huwag kalimutan magpadala ng pasasalamat sa pamamagitan ng isang thank-you note pagkatapos.

Paghahanda para sa mga interview sa scholarship

May mga scholarship na kailangan ng interview at essay. Gawin ang sumusunod upang magpakita ng galing sa iyong interview:

 • Magbihis ng propesyonal tulad ng ginagawa mo sa job interview
 • Mag-research tungkol sa mga karaniwang tanong sa scholarship interview at magpa-praktis sa isang kasama
 • Mag-video ng mga practice sessions mo para mapanood mo ang iyong posisyon, galaw at ekspresyon ng mukha
 • Mag-praktis ng pagiging tahimik habang nagsasalita upang hindi ka makapag-kikinikilabot o magmukhang nerbiyoso sa iyong interview
 • Maghanda ng isa o dalawang tanong para sa interviewer tungkol sa program
 • Relaksin ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghinga nang malalim bago at sa panahon ng iyong interview
 • OK lang mag-pause at mag-isip ng sagot sa kailangan. Maari mo ring sabihin, “That’s a great question…” ng ilang beses upang magka-oras ka sa pag-iisip.

Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan kapag nag-aaplay para sa pag-aaral sa ibang bansa ng mga scholarship

Kapag nag-aaplay para sa mga scholarship, ang pag-alam kung ano ang hindi dapat gawin ay kasinghalaga ng pag-unawa kung ano ang kinakailangan upang magtagumpay. Maging maingat upang maiwasan ang mga sumusunod:

Hindi pagtugon sa mga deadline ng pag-aapply sa scholarship

Halos lahat ng scholarship ay mayroong deadline ng aplikasyon. Kailangan mong isumite ang lahat bago itong petsa upang masigurong maisasaalang-alang ang iyong aplikasyon.

Upang makapagsumite ka ng lahat sa tamang oras, magbigay ka sa sarili mo ng mga deadlines upang matapos ang iba’t-ibang hakbang sa proseso ng aplikasyon. Halimbawa, maaaring mo na tapusin ang unang draft ng iyong essay sa loob ng dalawang linggo at ang ikalawang draft ay pagkalipas naman ng isang linggo.

Hindi pagsunod sa mga tagubilin

Ang bawat aplikasyon sa scholarship ay mayroong natatanging mga tagubilin. Sundin ang mga ito upang hindi masayang ang iyong aplikasyon.

Basahin ng maigi ang mga tagubilin. Kung may hindi malinaw, mag-email o tawagan ang organisasyon o institusyon na nagbibigay ng scholarship upang magkaroon ng paglilinaw.

Hindi wastong pag-budget ng scholarship funds

Kahit na nakatanggap ka ng scholarship na sumasaklaw sa kabuuang halaga ng tuition at tirahan, mayroon kang mga gastos sa pang-araw-araw habang nag-aaral bilang isang international student. Ang paggawa ng isang budget bago pa man magsimula ang pag-aaral ay makakatulong upang mapakinabangan ng husto ang iyong scholarship funds.

Pagpapadala ng hindi maayos o hindi kumpletong aplikasyon

Madalas na ang iyong aplikasyon ang unang at tanging pagkakataon mong magpakita ng magandang impresyon. Tulad ng hindi mo ipapadala ang isang resume na puno ng mga mali sa grammar, kulang sa mahahalagang impormasyon, o isinulat sa sira-sirang papel, siguraduhin na maganda ang hitsura ng iyong aplikasyon, walang mali, at kumpleto ang lahat ng kailangan.

Hindi pagbibigay pansin sa mga maliit na scholarship.

Ang pagsusumite ng aplikasyon para sa isang full tuition scholarship ay isang magandang ideya, ngunit ang kompetisyon para sa mga malalaking parangal ay madalas na mataas.

Kadalasan, ang mga international students na nag-aaral sa Amerika at mga American students na nagplaplano na mag-aral sa ibang bansa ay hindi nakapag-aapply para sa mga maliit na scholarship at naglalagay ng lahat ng kanilang pagsisikap sa pag-aapply para sa mga malalaking scholarship. Sa kasamaang palad, ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaroon ng anumang pinansiyal na tulong.

Ang mas mabuting paraan ay mag-aplay para sa isang kombinasyon ng mga maliit at malalaking scholarship. Ang mga scholarship award program na mas maliit ay maaaring mayroong mas kaunting mga aplikante, na nagpapataas ng tsansang magtagumpay ang iyong aplikasyon. Maaaring tumanggap ka ng maraming maliit na scholarship na magdagdag sa kabuuang halaga na katulad ng isang malaking, mapagkumpitensyang scholarship.

Konklusyon

Kahit mahal ang pag-aaral sa ibang bansa, mayroong sapat na tulong pinansyal para sa mga international students.

Upang simulan ang iyong paghahanap, gamitin ang mga tips na nabanggit sa itaas bilang isang punto ng panimula at sundin ang mga tagubilin upang mapabuti ang iyong pagkakataon na makakuha ng scholarship kapag natagpuan mo ang mga nababagay na programa. Simulan ang paghahanap ng maaga upang magkaroon ng sapat na panahon sa pagsasaliksik at aplikasyon.

Isang babae masayang nakapag aral sa ibang bansa Tungkol sa Remitly

Ang misyon ng Remitly ay gawing mas mabilis, mas madali, mas transparent, at mas affordable ang mga internasyonal na pagpapadala ng pera. Mula noong 2011, milyun-milyong tao ang gumamit ng Remitly upang magpadala ng pera ng may peace of mind. Bisitahin ang homepage, i-download ang aming app, o tingnan ang aming Help Center para magsimula.