Listahan ng Checklist sa Pag-aaral sa ibang bansa: Lahat ng Dapat Mong Gawin sa Paghahanda

Last updated on Mayo 16th, 2023 at 11:40 hapon

Larawan ng isang babaeng estudyante nakapag-aral sa ibang bansa Para sa mga mag-aaral na nagbabalak mag-aral sa ibang bansa, marahil ay nae-excite kayo sa inyong internasyonal na pakikipagsapalaran, ngunit posible rin na nadarama ninyo ang pagkabahala sa lahat ng mga dapat ninyong gawin bago ang inyong biyahe.

Upang matulungan kayo sa paghahanda sa inyong pag-aaral sa ibang bansa, naglunsad ang aming koponan sa Remitly ng gabay na ito para sa lahat ng mga dapat ninyong gawin bago ang inyong pag-alis. Patuloy na magbasa upang malaman kung ano ang lahat ng mga kailangan ninyong gawin upang matiyak na magiging matagumpay ang inyong pag-aaral sa ibang bansa.

Advertisement

Pagsasaliksik at pagpaplano

Sa kasalukuyan, ginagawa mo ang unang mahalagang hakbang sa proseso ng paghahanda para sa pag-aaral sa ibang bansa: pagbabasa. Ang pananaliksik bago ka pumunta ay makatutulong sa iyo upang maipaghanda ang sarili sa buhay sa iyong pupuntahang bansa. Narito ang ilang mga bagay na dapat mong alamin at planuhin bago ang iyong karanasan sa pag-aaral sa ibang bansa.

Makilala ang bansa at kultura ng iyong pupuntahan

Maaga pa lamang, alamin mo na ang tungkol sa bansa kung saan mo mag-aaral. Alamin ang uri ng panahon, ang pamumuhay ng mga mag-aaral, at mga lokal na kaugalian na kailangan mong malaman para makisama sa panahon ng iyong pagbisita. Ang pagiging pamilyar sa mga tradisyon ay makakatulong upang maibsan ang “culture shock” habang nag-aadjust ka mula sa buhay sa iyong tahanan patungo sa iyong programa sa pag-aaral sa ibang bansa.

Bukod sa pagbabasa tungkol sa bansang pinag-aaralan mo, makipag-ugnayan din sa mga kapwa mag-aaral at iba pang mga taong nakapag-travel na rin doon. Ang pakikipag-usap sa ibang mga taong nakaranas ng paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng mahalagang kaalaman tungkol sa bansa at kultura.

Siyasatin ang unibersidad o kolehiyo na iyong papasukan

Para maging pamilyar sa unibersidad o kolehiyo kung saan ka mag-aaral sa iyong host na bansa, alamin kung saan ito matatagpuan at kung ano ang kampus nito. Alamin ang tungkol sa mga mag-aaral at suriin ang mga patakaran sa akademiko, kalendaryo ng taong-akademiko, at mga patakaran sa pagmamarka.

Habang nagreresearch ka tungkol sa paaralan, magsulat ng mga importanteng email address at numero ng telepono. Ilagay ito sa iyong telepono at magdala ng kopya sa papel sa ligtas na lugar kasama ang iba pang mahahalagang dokumento, sakaling mawala o magnakaw ang iyong aparato. Gawin din ito sa mga kritikal na impormasyon ng contact tulad ng mga lokal na emergency number, numero ng telepono ng iyong host family, at contact information ng mga emergency contact sa bansa mo.

Kung maaari, hintayin na bumili ng mga aklat at materyales sa pag-aaral hanggang sa makarating ka na sa iyong study abroad destination. Sa ganitong paraan, mas kaunti ang dadalhin mo. Panatilihin ang listahan ng lahat ng orientation sessions o mga pulong na kailangan mong dumalo sa bahay at kapag dumating ka na sa iyong study abroad location.

Alamin kung paano makakarating at kung saan ka titira

Pag-aralan ang mga pagpipilian sa paglalakbay para makapunta at makauwi sa bansang iyong tutuluyan. Alamin kung sa campus housing ka ba titira, sa labas ng kampus mag-isa, o kasama ang host family.

Malaman kung paano ka maglalakbay habang nandoon ka. Mayroon bang malapit at ligtas na lugar kung saan maaari kang maglakad papunta sa kampus, o mayroon bang pampublikong transportasyon na magagamit mo para sa araw-araw mong pag-commute? Kung titira ka sa isang lungsod na walang magandang pampublikong transportasyon, marahil ay kailangan mong magrenta ng sasakyan kung mag-isa kang titira sa labas ng kampus.

Matuto ng ilang mga pangungusap sa lokal na wika

Kahit na maraming tao sa bansang pupuntahan mo ang nagsasalita ng Ingles, makakatulong kung marunong ka rin ng mga pangunahing salita sa wikang ginagamit doon. Gamitin ang mga language-learning apps na makakatulong sa iyo na madaling matuto kung paano magtanong ng direksyon, bumati at magpaalam, at humingi ng tulong sa panahon ng emergency.

Visa para sa mga international student – ano ang kailangan mong malaman.

Bilang bahagi ng iyong panimulang pananaliksik, alamin kung ano ang mga kinakailangan na visa para sa pag-aaral sa ibang bansa. Kailangan mo ba ng espesyal na student visa? Pwede ka bang mag-aral sa isang tourist visa o kailangan mo ba tlga ng visa?

Patuloy na magbasa para malaman paano makakuha ng student visa.

Ano ang mga student visas?

Ang student visas ay mga dokumentong panglakbay na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na pumasok sa isang bansa upang makilahok sa isang akademikong programa o kumuha ng mga kurso sa isang kolehiyo o unibersidad.

Maraming mga bansa ang mayroong mga visa programs na espesyal na para sa mga mag-aaral mula sa ibang bansa. Sa Estados Unidos, may tatlong uri ng student visas:

  • Ang  F1 visa para sa pag-aaral sa vocational schools
  • Ang M1 visa para sa pag-aaral sa dalawang at apat na taong kolehiyo at unibersidad
  • Ang J1 visa para sa mga kalahok sa cultural exchange programs.

Karaniwang mga kinakailangan sa pagkuha ng isang international student visa

Iba-iba ang mga kinakailangang dokumento sa pagkuha ng student visas depende sa bansa. Narito ang ilan sa mga maaaring kinakailangan:

  • Nagtataglay ng valid na passport na mananatili sa bisa ng ilang buwan pagkatapos ng inaasahang petsa ng pag-alis
  • Nagpapakita ng patunay ng pagiging isang mag-aaral sa isang post-secondary school o kalahok sa cultural exchange program, tulad ng sulat ng pagtanggap
  • Nagsumite ng criminal background check, kasama na ang fingerprinting
  • Nagpapakita na kayang suportahan ang sarili financially sa pamamagitan ng pagbibigay ng bank statement o dokumentong naglalaman ng impormasyon tungkol sa financial aid na matatanggap.

Ang proseso ng aplikasyon para sa international student visas

Katulad ng mga kinakailangan para sa visa, nag-iiba ang proseso para sa pagkuha ng international visa para sa pag-aaral sa ibang bansa depende sa bansa. May ilang mga bansa na nagpapahintulot na mag-apply online, habang ang iba ay nangangailangan ng pag-set up ng face-to-face o video conference appointment sa isang immigration officer.

Upang malaman kung ano ang mga kailangan mong gawin, makipag-ugnay sa isang embahada o konsulado para sa bansa kung saan mo nais mag-aral sa ibang bansa na matatagpuan sa iyong home country. Maaari kang maghanap ng mga foreign embassy sa U.S. at Canada online. Kung nais mong mag-aral sa U.S. o Canada, maaari ka ring maghanap ng mga embahada at konsulado sa mga government websites.

Gaano katagal bago makuha ang international student visa?

Depende sa lugar kung saan ka mag-aaral, kung nagbigay ka ng lahat ng mga dokumentong hinihingi sa panahon ng aplikasyon, at ang kasalukuyang kahilingan para sa visas, kung gaano katagal ang proseso ng aplikasyon.

Maaring magbigay ng tiyak na oras ang embahada o konsulado, pero sa pangkalahatan, inaasahan na ang proseso ng aplikasyon ng visa ay magtatagal ng hindi bababa sa ilang linggo. Kung kailangan mo ng bagong passport dahil nag-expire na ito o hindi ka pa nakakapag-apply, mag-apply ka muna.

Planuhin ang iyong mga pinansyal

Bago ka umalis para sa iyong programa sa pag-aaral sa ibang bansa, siguraduhin na ayos na ang iyong mga pinansya upang hindi mo na kailangan pang mag-alala tungkol sa pera habang nasa ibang bansa ka.

Planuhin ang iyong budget

Gumawa ng budget para sa buong trip na kasama ang iyong tuition fee, cost of living, at gastos sa pagbiyahe papunta sa iyong destinasyon at sa paglalakbay sa buong bansa. Alamin kung magkano ang kailangan mong ipon at magkano ang halaga ng mga bagay sa lugar na pupuntahan mo kumpara sa iyong lugar ng pinanggalingan.

Hanapin ang mga scholarship o grant

Mahal ang pag-aaral sa ibang bansa dahil sa tuition fee, bayad sa mga libro, airfare, pagkain, at cultural activities. Ngunit may mga resources na pwedeng tumulong sa’yo sa pag-cover ng mga gastusin sa iyong paglalakbay. Basahin ang aming mga artikulo tungkol sa mga scholarships at alternative funding para sa karagdagang impormasyon.

Mag-set up ng bank account sa bansa kung saan ka mag-aaral

Mas magiging madali kung mayroon kang bank account sa lugar kung saan ka mag-aaral upang magkaroon ng access sa pera habang nasa ibang bansa. Alamin kung ano ang mga kinakailangan para makapagbukas ng account sa mga financial institution sa bagong bansa, ang initial deposit requirements, at ang mga bayarin na maaring ikaltas sa’yo.

Ang online bank account ay isang magandang opsyon para sa mga international students dahil ito ay pwedeng gamitin sa pamamagitan ng iyong telepono para makapag-check ng iyong balance, mag-transfer ng pera, at magawa ang iba pang transaksyon.

Ipaalam sa iyong banko at credit card company ang lugar na pupuntahan mo

Bago ka umalis, tawagan ang iyong banko sa pinanggalingan at ang credit card company para sa bawat card na dadalhin mo. Ang pagpapaalam sa kanila ng iyong plano sa paglalakbay ay pwedeng magbaba ng posibilidad na ma-decline ang iyong mga transaksyon dahil sa suspected fraud.

Bago ka umalis, kumuha ng kopya ng harap at likod ng lahat ng iyong debit at credit cards at ilagay ang impormasyon sa isang ligtas na lugar sakaling mawala o magnakaw ng wallet o bag.

Paano mag-pack at maghanda para sa pag-alis

Isang babae nag-eempake ng kinakailangan damit na dadalhin sa paglalakbay. Sa araw ng iyong pag-alis, ihanda ang iyong mga gamit para sa paglalakbay.

Alamin ang kondisyon ng panahon at magdala ng mga damit na angkop sa klima

Ang klima o panahon ay hindi tiyak, kaya tingnan ang impormasyon sa kasaysayan ng panahon sa nakaraang mga taon. Siguraduhin na dalhin ang mga damit na angkop sa panahon at naaayon sa kultura. Halimbawa, sa ilang mga dayuhang bansa, maaaring inaasahan na magsuot ng propesyonal na damit sa klase ang mga mag-aaral sa kolehiyo, o kaya naman, kailangan ng mga kababaihan na magsuot ng takip sa ulo sa mga pampublikong lugar.

Depende sa tagal ng iyong paglalagi kung gaano karaming kailangan mong dalhin. Kung ilang araw ka lamang maglalagi sa ibang bansa para sa maikling programa, mas magaan ang iyong dapat dalhin kaysa sa kung mag-aaral ka sa ibang bansa ng isang taon.

Siguraduhing mayroon kang lahat ng kailangang dokumento

Kailangan mong magtipon ng lahat ng mga dokumento na kailangan mong dalhin tulad ng iyong photo identification, passport, at visa. Isipin kung saan mo ito ilalagay sa iyong bagahe upang mapadali ang pag-access sa mga ito.

Mag-doble check din ang iyong telepono at mga kagamitan

Alamin kung gumagana pa ang iyong smartphone habang ikaw ay nasa ibang bansa. Bago ang iyong paglalakbay, maaaring kailanganin mong magkaroon ng bagong SIM card o bagong telepono.

Mag-aral din tungkol sa mga electrical standards at outlets sa bansang pupuntahan. Bumili ng mga adapter bago pa man lumipad upang magamit ang iyong laptop at iba pang kagamitan.

Paghahanda sa kalusugan at kaligtasan

Kahit nasa magandang kalagayan ang iyong kalusugan, maaaring mangyari ang hindi inaasahang aksidente o sakit habang nag-aaral sa ibang bansa. Siguraduhin na handa ka sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na mahahalagang hakbang.

Maghanda ng inyong mga gamot at iba pang mga pangangailangan

Kung mayroon kang reseta o over-the-counter na gamot na regular mong iniinom, alamin kung paano mo ito maaaring makuha habang nag-aaral sa ibang bansa.

Sa ilang mga bansa, bawal magdala ng ilang uri ng gamot sa customs. Alamin ito bago magbiyahe upang maiwasan ang anumang problema.

Ang mga gumagamit ng contact lenses ay maaaring magdala ng extra pairs o maghanap

Kumuha ng mga kinakailangang bakuna at travel insurance

Kailangan mong magpabakuna laban sa ilang mga sakit at karamdaman upang makapaglakbay sa ilang mga lugar. Makipag-usap sa iyong medical provider tungkol sa kung paano at kailan makakakuha ng mga kinakailangang bakuna.

Tandaan na malamang hindi ka sakop ng iyong health insurance sa panahon ng iyong pag-aaral sa ibang bansa. Tumawag sa iyong health insurance provider upang mag-double-check.

Kung hindi ka sakop, tingnan ang travel insurance na maaaring magbayad sa iyong mga gastos sa pangangalaga sa kalusugan habang nasa ibang bansa.

Pag-aralan ang emergency procedures at healthcare options

Matuto kung paano magtawag ng tulong sa iyong pupuntahang lugar sa pag-aaral. Alamin ang healthcare system upang malaman kung kailangan mong maghanap ng medikal na pangangalaga sa tiyak na ospital o clinic. Sa ilang mga pagkakataon, maaaring mag-alok ng mga serbisyong pangkalusugan ang host university o kolehiyo na maaari mong magamit sa loob ng campus.

Maging maingat sa mga posibleng panganib sa seguridad

Bago ka maglakbay, tingnan ang U.S. State Department website para sa mga travel advisory. Maaaring may mga lugar na dapat mong iwasan para sa iyong kaligtasan.

Manatiling nakikipag-ugnayan sa iyong pamilya at home institution

Mahalaga na magkaroon ng kalayaan habang nasa ibang lugar ka malayo sa iyong mga mahal sa buhay, ngunit siguraduhing maglaan ng oras sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Ibahagi ang iyong araw-araw na iskedyul sa taong mapagkakatiwalaan sa bahay at ipaalam sa kanila ang anumang pagbabago, tulad ng pagpunta sa ibang lungsod o rehiyon.

Konklusyon

Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga hakbang na dapat gawin bago ang iyong pag-alis ay mahalagang bahagi ng pag-aaral sa ibang bansa. Gamitin ang gabay na ito bilang isang checklist upang maipaghandaan ang iyong pag-aaral sa ibang bansa, at simulan ito sa maaga upang makatiyak na mayroon kang sapat na panahon upang maghanda at magrelax bago ka maglakbay.

Mga mag-aaral na nasa labas ng kanilang eskwelahan. Tungkol sa Remitly

Ginagawang mas mabilis, mas madali, mas transparent, at mas affordable ng Remitly ang mga internasyonal na pagpapadala ng pera. Simula noong 2011, higit sa 5 milyong tao ang gumamit ng aming ligtas na mobile app upang magpadala ng pera nang may kapanatagan ng loob.

Bisitahin ang homepage, i-download ang aming app, o tingnan ang aming Help Center para makapagsimula.