ข้อควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าโนแมดดิจิทัลที่กำลังจะมีขึ้นในญี่ปุ่น

Last updated on พฤษภาคม 27th, 2024 at 08:13 am

Japan การทำงานในฐานะโนแมดดิจิทัลช่วยมอบโอกาสที่ดีเยี่ยมให้คุณสามารถทำงานได้แทบทุกที่ในโลกเพราะนั่นทำให้คุณได้ทำในสิ่งที่รัก สิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจถึงสิ่งจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องยื่นขอวีซ่าโนแมดดิจิทัล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณต้องการไปทำงาน

ที่ Remitly ทีมงานของเราได้ให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการขอวีซ่าโนแมดดิจิทัลของญี่ปุ่นที่กำลังจะเปิดให้บริการ คุณสามารถอ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของญี่ปุ่น รวมถึงขั้นตอนการสมัคร การต่ออายุ สิทธิประโยชน์ของการสมัครเป็นโนแมดดิจิทัลในประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย

วีซ่าโนแมดดิจิทัลของญี่ปุ่นคืออะไร?

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีชีวิตชีวาและสร้างโอกาสได้อย่างมากมาย นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น โนแมดดิจิทัล โดยญี่ปุ่นกำลังเตรียมที่จะเสนอวีซ่าโนแมดดิจิทัลที่มีอายุนานสูงสุด 6 เดือน และมีแนวโน้มว่าจะเปิดในฤดูใบไม้ผลิปี 2024

วีซ่าแบบใหม่นี้ออกแบบมาสำหรับคนทำงานระยะไกลที่ต้องการใช้เวลาครึ่งปีหรือน้อยกว่านั้นในการทำงานจากประเทศนั้นๆ โดยมีจำนวนประเทศทั้งหมดเท่ากับสี่สิบเก้าประเทศและเขตดินแดนที่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่านี้ รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป

สิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องเข้าใจและรับทราบว่ามีเพียง คนทำงานบางคน เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ วีซ่าโนแมดดิจิทัลของญี่ปุ่นมุ่งเน้นไปที่พนักงานสัญญาจ้างที่ทำงานให้กับบริษัทของรัฐหรือเอกชนในต่างประเทศ เจ้าของและฟรีแลนซ์จะต้องจัดเตรียมสำเนาสัญญากับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ไม่ใช่ของญี่ปุ่นเพื่อขออนุมัติสิทธิ์

ข้อกำหนดการขอวีซ่าโนแมดดิจิทัลของญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง?

วีซ่าโนแมดดิจิทัลของญี่ปุ่นเป็นข้อเสนอใหม่ล่าสุดที่จะอนุญาตให้ผู้คนออกไปทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ ได้นานถึงหกเดือน มาดูข้อกำหนดวีซ่าโนแมดทางดิจิทัลของญี่ปุ่นกันเถอะ

ข้อกำหนดด้านอายุ

วีซ่าโนแมดดิจิทัลแบบใหม่ของญี่ปุ่น ยังไม่เปิดตัว ดังนั้น จึงไม่มีการระบุอายุอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้ว่า คนส่วนใหญ่ที่ยื่นขอวีซ่าโนแมดดิจิทัลในญี่ปุ่นควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป

ข้อกำหนดด้านสัญชาติและหนังสือเดินทาง

ทุกคนที่ยื่นขอวีซ่าโนแมดดิจิทัลของญี่ปุ่นจะต้องมีหนังสือเดินทางปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุและเป็นข้อมูลล่าสุด โดยในส่วนของข้อกำหนดด้านสัญชาติ ญี่ปุ่นระบุว่าได้เปิดรับผู้สมัครจากประเทศดังต่อไปนี้

 • พลเมืองสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 • บุคคลทั้ง 27 ประเทศจากสมาชิกสหภาพยุโรป
 • พลเมืองสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย
 • พลเมืองสิงคโปร์และเกาหลีใต้
 • ผู้คนจากประเทศชายแดนยุโรป ได้แก่ อาร์เมเนีย นอร์เวย์ เบลารุส ไอซ์แลนด์ ตุรกี เซอร์เบีย สวิตเซอร์แลนด์ จอร์เจีย มอลโดวา โมนาโก มาซิโดเนียเหนือ และลิกเตนสไตน์

ข้อกำหนดในการจ้างงาน

วีซ่าโนแมดดิจิทัลของญี่ปุ่นส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คนทำงานด้านไอทีและเทคโนโลยีที่มีรายได้สูง อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถสมัครได้หากพิสูจน์ได้ว่า ทำงานให้กับบริษัทมหาชนหรือเอกชนในต่างประเทศนอกประเทศญี่ปุ่น บุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์จะต้องแสดงสัญญาที่ถูกต้องซึ่งระบุหลักฐานของบริษัทที่ตนทำธุรกิจด้วย

ข้อกำหนดทางการเงิน

ข้อกำหนดทางการเงินสำหรับวีซ่าโนแมดดิจิทัลแบบใหม่ของญี่ปุ่นค่อนข้างเข้มงวด ผู้สมัครทุกคนจะต้องแสดงรายได้ต่อปีแบบคงที่อย่างน้อย 10 ล้านเยนขึ้นไป ซึ่งเท่ากับประมาณ 66,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ 52,500 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อปี คุณอาจเตรียมใบรายงานการจ่ายภาษีหรือสลิปเงินเดือนเพื่อเป็นหลักฐานแสดงรายได้

หากคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดทางการเงิน คุณอาจ อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้นานถึง 90 วัน แต่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่คุณพำนักอาศัย ญี่ปุ่นยังมี วีซ่าทำงาน อื่นๆ อีกหลายประเภทที่คุณสามารถพิจารณาเพื่อขออนุญาต

ข้อกำหดการประกันสุขภาพ

ผู้ที่ได้รับอนุมัติวีซ่าโนแมดดิจิทัลของญี่ปุ่นจะต้องมีประกันสุขภาพส่วนบุคคลที่ถูกต้อง หากคุณพาคู่สมรสและ/หรือบุตรมาด้วย พวกเขาจะต้องมีประกันสุขภาพระหว่างการมาพักด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการสมัคร

คุณสามารถสมัครวีซ่าโนแมดดิจิทัลของญี่ปุ่นได้เมื่อ ตัวแทนบริการตรวจคนเข้าเมือง ประกาศเปิดให้กรอกแบบฟอร์มสมัคร ในขณะเดียวกัน ให้รวบรวมเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้เตรียมพร้อมไว้เมื่อถึงเวลาสมัครดังนี้

 • หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ โดยควรมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าและมีอายุเหลือหกเดือน
 • หลักฐานการทำงาน ได้แก่ จดหมายการจ้างงาน ใบแจ้งหนี้ลูกค้า หรือสัญญาจ้างงานที่มีการลงนาม
 • งบกำไรขาดทุน (ใบแจ้งรายงานเดินบัญชีธนาคาร การคืนภาษีล่าสุด) ที่แสดงรายได้ต่อปีอย่างน้อย 10 ล้านเยนจากหน่วยงานที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางที่ถ่ายไว้ภายในหกเดือนที่ผ่านมา
 • หลักฐานการประกันสุขภาพส่วนบุคคลที่แสดงว่าคุณเป็นผู้ประกันตน
 • สูติบัตรและ/หรือทะเบียนสมรส ถ้ามี

อาศัยและทำงานในประเทศญี่ปุ่น

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศที่สวยงามอย่างประเทศญี่ปุ่น

การหาที่พัก

เว็บไซต์หลายๆ แห่งให้ความช่วยเหลือในการหาที่พักสำหรับชาวต่างชาติ อย่างเช่น best-estate.jp ที่ให้บริการค้นหาที่อยู่อาศัย ให้คำปรึกษาฟรี ดูอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเหลือเกี่ยวกับสัญญาเช่าทางออนไลน์ เว็บ Oyo Life ให้บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าระยะสั้นที่คุณสามารถเซ็นสัญญาออนไลน์ได้จากทุกที่ นอกจากนั้นยังมี Oak House ซึ่งให้การสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยและอพาร์ทเมนท์ และ Suumo ที่มีความทันสมัยโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการค้นหา

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ที่ประเทศญี่ปุ่น อินเทอร์เน็ตและสัญญาณเชื่อมต่อ Wi-Fi มีความพร้อมใช้งานและมีความน่าเชื่อถือเป็นส่วนใหญ่ มี อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และพื้นที่ทำงานร่วมกันหลายแห่งที่คนโนแมดดิจิทัลสามารถเปิดการเชื่อมต่อเพื่อทำงาน และพบปะกับเพื่อนโนแมดด้วยกันได้

สำรวจชีวิตประจำวัน

ในญี่ปุ่น ผู้คนเชื่อในการทำงานหนัก แต่คุณควรผ่อนคลายและสนุกกับชีวิตไปด้วย ชุมชนส่วนใหญ่มีน้ำใจและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และคุณอาจแปลกใจเมื่อมีพลเมืองจำนวนมากพูดภาษาอังกฤษได้ การขนส่งสาธารณะมีอยู่มากมายในเกือบทุกเมืองใหญ่ๆ และมีห้องน้ำสาธารณะสะอาด ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ร้านกาแฟ และอื่นๆ อีกมากมาย

ความปลอดภัย

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกในด้านอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม คุณควรรู้ในด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติบางอย่าง เช่น พายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหว โดยรวมแล้ว ญี่ปุ่นเป็น สถานที่ปลอดภัย สำหรับการใช้ชีวิตและทำงานในฐานะคนโนแมดดิจิทัล

Immigrant in Japan ขั้นตอนการต่ออายุและขยายเวลาอยู่ต่อ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการต่ออายุและขยายเวลาอยู่ต่อของวีซ่าโนแมดดิจิทัลญี่ปุ่นในปัจจุบันคือ

ระยะเวลาของวีซ่า

วีซ่าโนแมดดิจิทัลใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นจะมีระยะเวลาสูงสุดหกเดือน คุณจะไม่มีสิทธิ์สมัครขอถิ่นที่อยู่ในขณะที่ถือวีซ่าโนแมดดิจิทัล

การรายงานการเปลี่ยนแปลง

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวีซ่า คุณต้องแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุด หากคุณเป็นนักเรียน หรือผู้ถือวีซ่าติดตามซึ่งทำงานเต็มเวลา คุณจะต้องส่งใบสมัคร “เปลี่ยนสถานะวีซ่า” รวมทั้ง หากคุณเปลี่ยนสายงานไปทำในอุตสาหกรรมอื่นก็จะต้องส่งใบสมัครเช่นกัน นอกจากนี้ การเข้าใจ การโกงการโอนเงินทั่วไป เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเดินทางดิจิทัล คู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการโกงการโอนเงินสามารถช่วยปกป้องการเงินของคุณในขณะที่คุณกำลังใช้ชีวิตและทำงานในประเทศญี่ปุ่น

การเดินทางออกแล้วกลับเข้าไปใหม่

หากคุณต้องการออกและกลับเข้าประเทศ คุณจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าโนแมดดิจิทัลได้ หากคุณต้องการเดินทางกลับและทำงานในญี่ปุ่นหลังจากวีซ่าของคุณหมดอายุ คุณต้องอาศัยอยู่นอกประเทศเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนติดต่อกันก่อนจึงจะสมัครใหม่ได้

ประโยชน์ของการเป็นโนแมดดิจิทัลในญี่ปุ่น

การได้รับวีซ่าโนแมดดิจิทัลของญี่ปุ่น มีประโยชน์ที่น่าทึ่งหลายประการ เรามาทบทวนเหตุผลสำคัญบางประการว่าทำไมการทำงานในญี่ปุ่นจึงเป็นประสบการณ์ที่ดีเหลือเชื่อ

เมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ

หากคุณชื่นชอบชีวิตในเมือง การใช้ชีวิตและทำงานในญี่ปุ่นก็เป็นทางเลือกที่ดี เมื่อเร็วๆ นี้ เมืองโตเกียวได้รับการโหวตให้อยู่ในอันดับที่ 8 จาก รายชื่อประจำปีของ Time Out โดยเป็นหนึ่งใน 50 เมืองที่ดีที่สุดในโลก

บ้านเมืองส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นสะอาดและไร้ที่ติ ปลอดภัย และเต็มไปด้วยสิ่งความมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งมีร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย นอกจากนั้น ผู้ที่เป็นโนแมดดิจิทัลพบว่าพื้นที่เมืองใหญ่ของญี่ปุ่นมีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษตั้งแต่การขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพไปจนถึงวัฒนธรรมที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเลยทีเดียว สำหรับผู้ที่พิจารณาการอยู่ในที่อยู่ถาวรมากขึ้น, การสำรวจกระบวนการ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น อาจเป็นประโยชน์ คู่มือที่ครอบคลุมอย่างละเอียดของเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่เป็นเอกลักษณ์และไดนามิกนี้

ค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล

เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ เช่น ลอสแอนเจลิสและนิวยอร์ก เมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นมีค่าครองชีพที่ถูกกว่ามาก ตั้งแต่ค่าเช่ารายเดือนไปจนถึงราคาอาหาร โดยทั่วไปแล้วประเทศญี่ปุ่นมีราคาไม่แพงมากไปกว่าราคาประเทศอื่นๆ โดยรวม

เมื่อเปรียบเทียบกับกรุงนิวยอร์ก ค่าครองชีพ ในโอซาก้าและโตเกียวจะถูกกว่านิวยอร์กประมาณ 50% รวมทั้งค่าเช่า โดยทั่วไป ค่าครองชีพของญี่ปุ่นจะถูกกว่าฝรั่งเศสประมาณ 24%

อาหารและวัฒนธรรมที่น่าทึ่ง

ญี่ปุ่นไม่เพียงแต่นำเสนอวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใครเท่านั้น แต่ยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารอันโดดเด่นอีกด้วย ลองชิมรสชาติและอาหารใหม่ๆ ที่มีอยู่มากมายระหว่างการมาเยือนญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำอาหารของคุณให้มีมากขึ้น ในช่วงเทศกาลเช่นวันตรุษจีน การรู้วิธี ส่งเงิน ให้กับคนรักที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญ คู่มือของเราเกี่ยวกับการส่งเงินสำหรับวันตรุษจีนให้คำแนะนำที่มีคุณค่าเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

โนแมดดิจิทัลส่วนใหญ่พบว่าคนญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือและเป็นมิตร ซึ่งหลายๆ คนสังเกตว่าแม้จะอยู่ในเมืองใหญ่ ประเทศนี้โดยรวมถือว่าสะอาดและเงียบสงบมาก ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะในการทำงานและพักผ่อน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมี Wi-Fi ที่ยอดเยี่ยมและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีพื้นที่ร่วมสำหรับใช้ทำงานมากมายกระจายอยู่ทั่วไป โดยเหตุนี้ ผู้ที่เป็นโนแมดดิจิทัลจึงสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นและสามารถทำงานจากระยะไกลได้ดี

รับประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางด้วย Remitly

ญี่ปุ่นเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งสำหรับการอยู่อาศัยและทำงาน เพราะมีตั้งแต่ภูมิประเทศที่สวยงามไปจนถึงวัฒนธรรมที่น่าหลงใหล ทั้งนี้ ต้องขอบคุณวีซ่าโนแมดดิจิทัลแบบใหม่ ที่ทำให้คุณมีโอกาสได้รู้ว่าการทำงานในประเทศนี้น่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรบ้าง หากคุณต้องการส่งเงินไปญี่ปุ่นหรือส่งมาจากญี่ปุ่น ให้ ดาวน์โหลดแอป Remitly ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าโนแมดดิจิทัล